Нови (флаш) данни за инфлацията в еврозоната

Хърватия отново с най-високо увеличение на цените за еврозоната - почти 5% и ръст спрямо миналия месец.

Втори е друг "отличник" на евролюбителите - Естония, която се отказа от своя валутен борд и водеше класацията на високите цени през последните две години.

Диференциалът с еврозоната е 2,5 п.п. и това е ефектът нагоре върху цените, въпреки опитите на правителството да ги свали административно.


Въпреки че общо инфлацията в еврозоната да пада, виждаме сериозни месечни скокове в Гърция, Испания и Португалия.

На графиката виждате разликата между годишната инфлация в Хърватия и еврозоната, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени. Нулевото наблюдение е месецът, в който става ясно, че Хърватия изпълнява маастрихтските критерии и съответно, че ще приеме еврото (изготвянето на Доклада за конвергенция от ЕЦБ и ЕК).

Веднага след тази дата има рязък скок на инфлационния диференциал, т.е. цените се покачват, точно както ни казва теорията и емпиричните данни.

Всички пазарни участници започват да се подготвят за въвеждането на еврото в Хърватия чрез по-бърз темп на нарастване на цените на стоките и услугите.

Вижте още: