Новото име на Райфайзенбанк е KBC Банк България

Бъдещата обединена банка № 1 по активи ще запази местното широко познато име ОББ.

След придобиването на Райфайзенбанк (България) и нейните дъщерни дружества у нас, дейността на белгийската финансова група KBC в България обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг, обслужващи общо близо 2,5 млн. клиенти у нас.

Новите дружества в Групата ще носят временно в името си международно разпознаваемия бранд KBC. От днес името на Райфайзенбанк е KBC Банк. KBC Лизинг е новото име на Райфайзен Лизинг, KBC Управление на инвестиции е новото име на Райфайзен Асет мениджмънт, а KBC Застрахователен брокер е новото име на Райфайзен Застрахователен брокер.

• Белгийската KBC Груп става най-голямата интегрирана финансова група у нас, обслужваща близо 2,5 милиона клиенти със своите банкови, застрахователни, лизингови, брокерски, инвестиционни, пенсионноосигурителни и факторинг продукти и услуги.

• Петър Андронов е председател на Надзорните съвети на KBC Банк България и на ОББ

• Питър Рубен става главен изпълнителен директор на KBC Банк България и на ОББ

Предстои новопридобитите дружества, носещи името на KBC, да се обедният с дружествата, носещи името ОББ и извършващи идентична дейност – Обединена българска банка (ОББ), ОББ Интерлийз, ОББ Асет мениджмънт и ОББ Застрахователен брокер. До правното им сливане те ще продължат да функционират като отделни юридически лица, като до тогава не се очакват значителни промени за клиентите.

По оценка на рейтинговата агенция Fitch (Фич) отпреди няколко дни и по последни данни на БНБ към края на март 2022 г. прогнозният пазарен дял на бъдещата обединена банка ще бъде между 19 и 20% от активите на българския банков сектор, при около 12% в момента, с което ще изпревари досегашните първи двама играчи по активи. След обединението, новата ОББ ще бъде също така първа по пазарен дял на привлечени средства и втора по пазарен дял на кредити. Стабилността на банката се потвърждава и от рейтинга на Фич – ОББ поддържа най-високия рейтинг ‘А-‘ сред банките у нас от 2017 г. насам.

Днес беше обявен и съставът на мениджмънта на KBC Банк България и дъщерните ѝ дружества. Председател на Надзорния съвет на KBC Банк е Петър Андронов, който е председател и на Надзорния съвет на ОББ, както и член на Управителния съвет на KBC Груп и главен изпълнителен директор за международните пазари на KBC.

Новото име на Райфайзенбанк е KBC Банк България

Главният изпълнителен директор на ОББ Питър Рубен става и главен изпълнителен директор на KBC Банк България. В Управителния съвет на KBC Банк България остават в пълен състав всички български членове на Управителния съвет на Райфайзенбанк България на настоящите им позиции и в настоящите им роли. Добромир Добрев продължава да заема длъжността изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“, Ани Ангелова продължава да бъде изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ и Недялко Михайлов остава на настоящата си позиция – изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“.

В състава на Управителния съвет на KBC Банк България влизат още Светла Георгиева в ролята на изпълнителен директор „Риск“, която заема и в ОББ, както и Теодор Маринов като изпълнителен директор „Финанси“.

Така, новият Управителен съвет на KBC Банк се състои от трима досегашни изпълнителни директори на Райфайзенбанк България и трима досегашни изпълнителни директори на ОББ, а двете банки започват подготовка за сливане.

По отношение на състава на Управителния съвет на ОББ – Кристоф Де Мил ще ръководи интеграционния екип. На позицията изпълнителен директор „Финанси“ в ОББ той ще бъде наследен от Теодор Маринов. Теодор Маринов запазва и досегашната си позиция на изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ в ОББ.

Няма промяна в мениджмънта на дъщерните дружества на досегашната Райфайзенбанк и на дъщерните дружества под името ОББ.

От Управителния съвет на досегашната Райфайзенбанк България (вече KBC Банк България) излизат Оливер Рьогл и Мартин Питлик.

До обединението на ОББ и KBC Банк Управителните им съвети ще работят заедно, за да осигурят максимално бърза и ефективна интеграция при пълна прозрачност и равни условия за двете страни.

Няма промяна в условията по ползваните от клиентите на двете банки продукти и услуги. Не е необходимо клиентите да предприемат допълнителни действия във връзка със смяната на собствеността и името на досегашната Райфайзенбанк България. Евентуални промени, засягащи дружества от Групата на КВС в България, ще бъдат комуникирани своевременно към техните клиенти. Обединяването на дружествата от Групата ще има за цел да предложи на клиентите повече качество и разнообразие на продуктите, повече иновации и безупречно обслужване.

Новото име на Райфайзенбанк е KBC Банк България

Вижте още: