НСИ: Цените продължават да растат и към март

Цените към месец март 2023 г. продължават да се повишават. Това виждаме от данните на НСИ. Месечното изменение на индекса на потребителските цени (ИПЦ) е с ръст от 0,5%. Годишната инфлация се понижава до 14%, но това е поради вече по-високата база от преди година. Групата на хранителните продукти и безалкохолните напитки се повишава с 0.9%, спрямо февруари.


Понижаване на цените ще видим след започване на процеса по охлаждане на икономиката, което означава спад на икономическия растеж. Основен катализатор за това ще е ограничаването на кредита, на база покачването на лихвите по кредитите и в България. Процеси, които вече започнаха в САЩ и Европа, но още само леко се усещат у нас.

 

Вижте още: