ОББ подкрепя с бизнес кредити лицата на свободна практика

Банката предлага на своите бизнес клиенти-фрийлансъри пълен продуктов портфейл от кредитни инструментиОбединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, предлага специално разработени продукти за лица, упражняващи свободна професия. Пакетните услуги за професионалисти - физически лица или регистрирани от тях ЕТ/дружества включват кредит за оборотни средства с гаранционни инструменти, инвестиционни кредити и овърдрафт.

Кредитът за оборотни средства от ОББ се отпуска при облекчени условия за обезпеченост при използване на гаранционни инструменти. Бизнес клиентите имат възможност да получат висок размер на финансиране без материално обезпечение до 150 000 лв. Други предимства, които предлага продуктът, са бърза процедура по одобрение, без да е необходимо представяне на разходо-оправдателни документи за усвояване, конкурентни ценови условия и продължителен срок на погасяване.
С инвестиционните кредити от ОББ бизнес клиентите на свободна практика могат да се възползват от дълъг срок на кредита за покупка, строителство и ремонт на недвижим имот. Експертната оценка на обезпечението при покупка на движими активи е безплатна и клиентите получават възможност за ползване на ДДС кредитна линия.

В допълнение банката предлага пакетни програми за обединяване на използвани платежни банкови услуги и оптимизиране разходите за такси и комисионни. В комбинация с иновативната услуга ОББ „Видео банкер“ клиентите получават удобството за среща в реално време с експерти на банката, независимо от тяхната отдалеченост.

ОББ подкрепя с бизнес кредити лицата на свободна практика

Вижте още: