ОББ предлага ипотечен кредит Енергийно ефективен дом с 0.15% по-ниска лихва

Инвестицията в енергийно ефективен имот е инвестиция за повишаването качеството на живот

Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, предлага специално разработен продукт ипотечен кредит Енергийно ефективен дом. Като водеща банково-застрахователна група в България KBC Груп осъзнава, че въздействието на глобалното затопляне е едно от най-големите предизвикателства, пред които светът е изправен, което ще има значително и трайно въздействие върху икономическия растеж и просперитет. Групата има отговорността да помогне за напредъка по процеса на преход към по-устойчиво общество и икономика с ниски въглеродни емисии, като работи заедно с всички заинтересовани страни.

Предимствата на Ипотечен кредит Енергийно ефективен дом са многообразни: от оптимален комфорт в дома при по-ниски разходи за битови сметки, чрез което в месечния бюджет на домакинството остават повече разполагаеми средства, до намалена експозиция на вредни за здравето материали и грижа за околната среда.

Инвестицията в енергийно ефективен имот води до по-висока стойност на актива, а ОББ подкрепя избора на такова жилище, като предлага 0.15% отстъпка от лихвения процент. Специалната отстъпка е валидна за покупка или рефинансиране на имот с енергиен клас А, А+ или клас B, но задължително с енергопотребление на първична енергия не повече от 150 kWh/m2 по изпълнен проект. Необходимо условие е представянето на Сертификат за енергийна ефективност или копие от него. При одобрение на кредита, намалението се прилага върху лихвения процент, определен съгласно условията на продукта и индивидуалния профил на клиента.

Енергийно ефективните домове осигуряват среда с по-добро качество на живот, в която хората са изложени на по-малко рискове за здравето (комфортна температура и вентилация, екологични материали).

Чрез мерки за увеличаване броя на енергийно ефективните домове се полага и грижа за околната среда и бъдещето на планетата. Според доклад на Глобалния алианс за сгради и строителство енергийното потребление на сградите и строителната дейност в Европа генерират до 40% от общия брой емисии на CO2. Енергийно ефективните домове оставят значително по-малък вреден отпечатък върху околната среда и допринасят съществено за ефекта върху климатичните промени.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...