Пощенска банка е определена за топ попечител за девета поредна годинаОценката е на водещото престижно списание Global Custodian

Пощенска банка беше удостоена за девета поредна година с признанието за най-добра банка в предоставянето на попечителски услуги в България. Класацията е на престижното световно издание за капиталови пазари, управление на активи и инвестиционна дейност Global Custodian (www.globalcustodian.com), което прави проучвания за качеството на услугите в сектора.

Според обобщената оценка, представена в него, клиентите получават „перфектна услуга“ от Пощенска банка. Сред наблюдаваните категории са такива като „Клиентско обслужване“, „Иновации“, „Съхранение на активите“, „Управление на ликвидността“, „Управление на риска“, „Цена“, „Технологии“ и др.

Във всички тях – 12 на брой, Пощенска банка доминира и получава оценки много по-високи от тези на конкурентите си, включително при сравнение с участниците от други държави от региона на Централна и Източна Европа.

„Фактът, че за девета поредна година сме определени за най-добра банка в предоставянето на попечителски услуги в България е изключително признание за нас. Удовлетворението на клиентите ни и максималните резултати в почти всички наблюдавани категории показват, че успяваме в целта си да им предоставяме услуги с високо качество. Стремежът ни е постоянно да инвестираме в иновативни технологии и да надграждаме професионализма на екипа си. Благодарение на започналите преди няколко години в банката процеси на дигитализация, успяхме да се адаптираме към реалността и така да отговорим на най-високите очаквания на нашите клиенти и да бъдем техният доверен експерт за всяко финансово решение”, коментират от Пощенска банка.

Пощенска банка предлага от 2004 г. пълната гама попечителски и депозитарни услуги с високо качество на местни и чужди институционални клиенти. За да обезпечи този стандарт, от 2019 г. финансовата институция разполага с автоматизирана софтуерна система, която напълно покрива изискванията за качество, както и структурно разделяне на процесите по обслужване на клиентите на Фронт офис звено и оперативно звено.

Предлаганите услуги включват съхранение на клиентски портфейли от финансови инструменти, извършване на сетълмент по операции с финансови инструменти, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти, контролна функция относно спазването на нормативните и други правила.

От 2010 г. Пощенска банка е ексклузивен представител на един от най-големите европейски депозитари – Clearstream Banking Luxembourg, и е най-голямата банка-депозитар в България − с пазарен дял от 55%, най-голям брой договорни фондове, обслужвани колективни инвестиционни схеми, а така също и достъп до капиталовите пазари в над 120 държави.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...