Пощенска банка е ключов партньор на Finance Academy в инициативите за повишаване на финансовата и дигиталната грамотност в страната

Сътрудничеството между двете институции стартира през 2021 г. и цели да предостави ценни знания с практическа насоченост за по-голяма осведоменост по финансовите теми.

Пощенска банка и Finance Academy продължават успешното си партньорство за повишаване на финансовата и дигитална грамотност в България и създаването на едно по-устойчиво бъдеще, основано на общи ценности. През месец декември 2023 г. се състоя Годишната среща на екипа на Finance Academy, на която беше представен отчета от дейността на организацията през изминалите 12 месеца. Д-р Николай Лазаров, началник управление „Продажби Индивидуални клиенти“ в Пощенска банка, който е и водещ лектор в „Академията за инвестиции“ на съвместния образователен проект на двете институции, бе сред присъстващите експерти на събитието, с което Пощенска банка още веднъж затвърди своята ключова роля на стратегически партньор на академията в инициативите за повишаване на финансовата и дигиталната грамотност.


„Финансовото благосъстояние и образование на гражданите, както и тяхното значение, играят ключова роля за стабилността на едно общество. В Пощенска банка сме убедени, че с непрекъснати дългосрочни и стратегически инвестиции в образованието допринасяме за цялостното развитие на средата у нас и създаваме условия за просперитета на икономиката на знанието. Изключително сме щастливи, че в лицето на Finance Academy открихме съмишленици, с които споделяме общи ценности, за да работим в посока повишаване на финансовата и дигиталната грамотност на гражданите в страната. Вярваме, че с обща отговорност и лична мисия за всеки от експертите в екипа, потребителите днес разполагат с широк достъп до информация, съвети и препоръки, с които да обогатят своята култура и да разширят своите познания в сферата на финансите, а ние заедно благодарение на успешното ни сътрудничество сме мотивирани да постигаме все по-добри резултати и да допринасяме значително за развитието на тази тема в страната“, коментира д-р Николай Лазаров, началник управление „Продажби Индивидуални клиенти“ в Пощенска банка.

По време на събитието стана ясно, че за последните 12 месеца участия в обучения, конференции и образователни уебинари са взели близо 16 000 участници, което е успех за периода. Голямата цел, която си поставя екипът на Finance Academy и в бъдеще, e ускорен темп на повишаване на финансовата и дигиталната грамотност в България, тъй като според едно от последните проучвания за 2023 г. на една от водещите независими социологически агенции на българския пазар „Тренд“ по темата се наблюдават съществени дефицити в областта, въпреки приетата Национална стратегия за финансова грамотност и План за действие за периода 2021 г. – 2025 г. към нея.

Стратегическото партньорство между Пощенска банка и Finance Academy стартира през 2021 г. с образователен проект, който цели да предостави ценни знания с практическа насоченост за повишаване на финансовата грамотност в нашата страна. Двете организации твърдо вярват, че подобряването на финансовата култура ще доведе и до развитие на предприемаческата екосистема и следват амбициозни цели, които ще позволят на всички българи да живеят по-качествено и щастливо, работейки в здравословна и мотивираща среда. Заедно двете компании постигат множество успехи, създавайки синергия и възможност за професионална реализация на стотици професионалисти в дигиталния и технологичен сектор.

Към момента Пощенска банка е предпочитан партньор, работодател и избор за финансови продукти и услуги сред над 20 000 курсисти, които са преминали през обучения в академията за по-малко от 3 години. Опитни и доказани експерти от банката съдействат за изготвянето на учебни материали и лекции в сферата на тяхната експертиза, за да бъде обучението наистина фокусирано върху практиката и на база реални данни и реална пазарна ситуация.

Повече информация за корпоративната политика, мисия, визия и ценности на Пощенска банка, както и за пълната палитра от финансови продукти и услуги на институцията може да бъде открита на www.postbank.bg.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...