1710307Споразумението ще даде възможност на клиентите на банката да се възползват от още повече иновативни решения за своите финанси

Пощенска банка и ПОК „Доверие“, част от „Виена Иншурънс Груп“ – един от водещите международни застрахователи, подписаха договор за мащабно стратегическо партньорство, което ще осигури на клиентите им достъп до едни от най-иновативните банкови и пенсионно-осигурителни решения на пазара. Със споразумението банката разширява богатото си портфолио, за да гарантира комплексното и пълноценно обслужване на своите клиенти, като им предостави индивидуални финансови решения, съобразени с техните конкретни нужди и очаквания.

Благодарение на партньорството, клиентите на банката ще могат бързо, лесно и удобно да сключат своя първи договор за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърлят натрупаните средства в друг универсален и/или професионален фонд към съответния, управляван от ПОК „Доверие“. Споразумението ще предостави на всички потребители с дългосрочни планове опция за включване в доброволен пенсионен фонд, който да им осигури по-висок стандарт на живот след навлизането в пенсионна възраст. Наред с всички останали предимства, допълнителното пенсионно осигуряване дава възможност и за генериране на доходност от инвестиции при умерено ниво на риск.

Клиентите на банката ще могат да се възползват от предлаганите нови услуги във всеки офис от развитата ѝ клонова мрежа в цялата страна, а допълнително предимство е изцяло дигитализирания процес на обслужване.

Пощенска банка ще предложи и специален продукт, предназначен за клиентите на ПОК „Доверие“, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст, който ще им предоставивъзможност за изгодно ежедневно банкиране. Също така, клиентите и служителите на ПОК „Доверие“ ще могат да се възползват от иновативните финансови продукти и индивидуални решения на Пощенска банка.

„Като един от лидерите на пазара на финансови услуги, нашите усилия са насочени къмнепрекъснато развитие и надграждане на широката палитра от иновативни решения. За нас потребностите на нашите клиенти са от първостепенно значение и затова се стремим да гарантираме не само перфектното потребителско преживяване, но и винаги да добавяме стойност към продуктите и услугите, които разработваме. Стратегическото ни партньорство с ПОК „Доверие“ и предлагането на качествени пенсионно-осигурителни продукти ни позволява да покрием разнообразните нужди и очаквания на нашите клиенти, като им дадем възможност за още по-детайлно и дългосрочно планиране, което да гарантира спокойствието и финансовата независимост, от която имат нужда във всеки етап на живота си“, коментират от Пощенска банка.

Чрез ключовото си сътрудничество с ПОК „Доверие“ Пощенска банка прави поредната стъпка в утвърждаването на иновативния, клиентски ориентиран подход в банкирането, разширява богатото си портфолио и гарантира комплексното и пълноценно обслужване на своите клиенти.

Информация относно стратегическото партньорство и предлаганите финансовирешения можете да намерите в широката клонова мрежа на банката в страната, както и на www.postbank.bg.

Вижте още: