Пощенска банка подписа споразумение с Фонда на фондовете в подкрепа на малките и средни предприятия у насБанката започва отпускането на кредити за своите бизнес клиенти при преференциални условия

Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете), което ще ѝ позволи да подкрепи ликвидните нужди и проекти на микро-, малки и средни предприятия, засегнати от пандемията. Новият инструмент се нарича „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ и е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Включването в програмата ще даде възможност на Пощенска банка да предостави още повече антикризисни инструменти на своите бизнес клиенти, като улесни достъпа им до финансиране с цел преодоляване на негативните ефекти, породени от моментната икономическа ситуация в страната.

Споразумението ще позволи на Пощенска банка да отпусне кредити на обща стойност 137 млн. лева при преференциални лихви и облекчени изисквания за обезпечение, като схемата предвижда Фондът на фондовете да осигури гаранция до 80% на ниво индивидуален кредит и до 25% на ниво портфейл.

Компаниите могат да разчитат на подпомагане в две направления: инвестиционни кредити с възможност за гратисен период до 24 месеца и кредити за оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период, включително кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията от COVID-19. Осигуреното финансиране е със срок от 12 до 120 месеца, за оборотно финансиране до 60 месеца, като няма ограничение относно размера на отпусканите средства, при съобразяване на разпоредбите относно приложимите съгласно споразумението държавни помощи, на ниво група свързани лица.

„Включването на Пощенска банка в антикризисната програма на Фонда на фондовете е част от цялостната ни политика в подкрепа на малките и средни предприятия у нас, като това е поредният инструмент, който ще използваме активно, за да предложим на своите бизнес клиенти преференциални условия на кредитиране. По този начин Пощенска банка отново доказва готовността си да предостави най-добрите и ефективни финансови решения на своите клиенти, подкрепяйки ги в сложната ситуация, пред която ги изправи пандемията“, коментираха от финансовата институция.  

Пощенска банка е активен участник в антикризисните програми на Българска банка за развитие, както и партньор в гаранционните механизми Jeremie и COSME, управлявани от Европейския инвестиционен фонд. Повече информация за предлаганите бизнес продукти можете да научите на www.postbank.bg.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...