Пощенска банка премахва таксата за съхранение на средства по сметки на физически и юридически лица

Клиентите на финансовата институция ще се възползват от новите условия още от 25 юли 2022 г.

Считано от 25 юли 2022 г., Пощенска банка премахва таксите за съхранение на парични средства по влогове, депозитни и разплащателни продукти както за нови, така и за настоящи клиенти. Промяната е във връзка с решението на Управителния съвет на Европейската централна банка за увеличаване на лихвата по депозити с 50 базисни пункта, взето на 21-и юли 2022 г. Клиентите на финансовата институция ще се възползват от новите условия автоматично. Промяната влиза в сила както за физически, така и за юридически лица.

Премахването на таксите за съхранение на средства по сметки на физически и юридически лица е в унисон на дългосрочната стратегия на банката за предоставяне на първокласно клиентско изживяване. С над 30-годишна история на българския пазар, Пощенска банка предлага богато портфолио от финансови решения на своите клиенти. Финансовата институция е първата сертифицирана банка в страната, която предложи на своите клиенти модерната услуга за незабавни плащания с възможност за извършване на преводи от сметка в сметка в рамките на 10 секунди.

Само през миналата година банката внедри редица иновации за още по-добро клиентско преживяване: нови функционалности на дигиталния портфейл ONE wallet, първият за българския пазар Smart POS by Postbank, който превръща мобилния телефон в ПОС-терминал, започна поетапното имплементиране на нови възможности в дигиталните зони за експресно банкиране, включително уникалната услуга за видео консултация в реално време през модерните устройства. Първият банков чатбот у нас, който Пощенска банка създаде, се трансформира в EVA – дигитален асистент: услугата е в помощ на клиентите 24/7, като им отговаря още по-бързо и по-точно и се самообучава, защото е базирана на технологията на изкуствен интелект.

Пощенска банка е сред лидерите в корпоративното и бизнес банкиране, като предлага редица иновативни услуги за своите кредитни и трансакционни клиенти: мобилен факторинг, съхранение на клиентски портфейли от финансови инструменти, извършване на сетълмент по операции с финансови инструменти и други. Банката разполага с богато портфолио от модерни продукти по програмите на ЕИФ, ЕИБ, ФнФ, с които подпомага успешното реализиране на плановете на своите бизнес и институционални клиенти. Сред основните приоритети на Пощенска банка е устойчивото развитие на предприемаческата екосистема като ключов фактор за развитието на българската икономика.

Повече информация за цялата гама от финансови решения на Пощенска банка, може да се намери онлайн на адрес www.postbank.bg, както и във всеки един от центровете на институцията в страната.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...