Промяна в ръководството на ПОК „Доверие“ – Светла Несторова поема щафетата от Даниела Петкова

Председателят на Надзорния съвет на Пенсионно-осигурителна компания “Доверие” Петер Хьофингер оповести, че Светла Несторова е избрана за член на Управителния съвет на ПОК “Доверие”, който последващо да поеме функциите на г-жа Даниела Петкова – до скоро Председател на УС на най-голямото пенсионно-осигурително дружество в България - ПОК „Доверие”. Даниела Петкова се оттегля от поста след 30 години работа в компанията.

“Това е еволюционна стъпка в една естествена смяна на поколенията, която идва да обезпечи продължаващо развитие и стратегическа приемственост на две изключително успешни компании със силни ръководни екипи.”– заяви Петер Хьофингер, Председател на Надзорния съвет на ПОК “Доверие”.


За позицията на Светла Несторова, която последните 20 години е част от екипа на ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, като Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет е номиниран Ангел Виденов. Той работи в дружеството от 2007 г., а от 2016 г. до момента е член на УС и Изпълнителен директор. Ангел Виденов има дългогодишен професионален опит и експертиза в застраховането.

ПОК „Доверие” и ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, са част от Vienna Insurance Group – водещата застрахователна група в Централна и Източна Европа, базирана във Виена. Тя обединява над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове в 30 държави с над 29 000 служители и защитава важното за над 28 млн. клиенти.

През 2022 година International Finance Corporation (ІFС), чacт oт Групата на Cвeтoвнaтa бaнĸa, придоби акционерен дял в ΠOK "Дoвepиe" от близо 10%. Това сътрудничество има за цел да засили и развие допълнително пенсионно-осигурителния пазар в България.

Промените в мениджмънта на двете компании са предмет на необходимите последващи юридически стъпки и вписване в Търговския регистър.

Вижте още: