Рекордна година за Черноморската банка за търговия и развитие

Акционерите потвърждават рекордна година за ЧБТР и начертават амбициозна програма за следващите години

Съветът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) проведе своята 24-та годишна среща под председателството на г-н Самир Шарифов, министър на финансите на Република Азербайджан.

Съветът на управителите одобри годишния отчет и финансовите отчети за 2021 г. и нетната печалба от 43,9 млн. евро на Банката, което означава, че тя е на печалба за седемнадесета поредна година.

За ЧБТР 2021 г. това беше третата година от прилагането на средносрочната стратегия и бизнес плана 2019-2022 г. и една от най-успешните години на работа от създаването на Банката.
След като през през 2020 г., в отговор на пандемията Ковид-19, оперативната дейност беше фокусирана върху подкрепата на съществуващи клиенти и осигуряването на финансиране за фирми за справяне с въздействието на икономическия спад, през 2021 г. ЧБТР се върна към по-диверсифициран подход, помагайки на фирмите да продължат отложените инвестиции или да предприемат експанзивни дйствия, за да се възползват от новите възможности.

За годината портфолиото на ЧБТР нарасна с 14,6%, достигайки 2,37 милиарда евро. Съветът на директорите на банката одобри 29 нови операции за 733,9 милиона евро. Новите подписани договори скочиха от 20 през 2020 г. на 32 през 2021 г., което представлява увеличение от 31,5% в размер на 820,7 милиона евро.

Съветът избра управителя на Република България за председател на Съвета на управителите. Управителите на Република Гърция и Република Грузия бяха избрани за заместник-председатели за срок от една година до следващата годишна среща на ЧБТР, за която беше потвърдено, че ще се проведе в България през юни 2023 г.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...