tbi bank с потвърден инвестиционен кредитен рейтинг

tbi bank, challenger банка в Югоизточна Европа, оперираща в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва, получи потвърждение на своя инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР).

БАКР потвърди кредитния рейтинг на tbi bank, който бе присъден през 2022:


• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3

• Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG)

С потвърдените рейтингови нива в своя доклад, БАКР изразява мнението си за много доброто финансово състояние на банката, силни темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, високи размери на печалбата, поддържани през целия период на анализа, оказващи влияние върху открояващо се високи показатели за доходност и възвръщаемост, както и поддържане на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност, при утвърждаването ѝ като една от водещите в технологично и иновативно отношение банки в специализирания сектор на потребителското кредитиране за физически лица.

„Получаването на потвърждение на нашия инвестиционен кредитен рейтинг е доказателство за силната финансова позиция и стабилността на нашата банка. Това подчертава способността ни да се справяме с предизвикателствата и да предоставяме сигурни финансови решения на нашите клиенти. Гордеем се с тази оценка, която допълнително затвърждава нашата репутация на доверена и надеждна финансова институция“, заяви Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

Вижте още:

На 30 септември в „Пирин Голф и Кънтри Клуб“ край Банско Американският университет в България (АУБ) събира свои приятели и поддръжници на целодневен благотворителен голф...