Токуда Банк дава шанс на млади архитектиФинансовата институция поема разходите за изготвяне на идейни интериорни проекти за свои клиенти с одобрени ипотечни кредити за закупуване на жилища „Дом в строеж“ или „В сегашно време“ 

Токуда Банк АД награди млади архитекти и интериорни дизайнери, участници в организирания от Банката конкурс „Намерете своя първи клиент“. 

Конкурсът е една от инициативите, с които Токуда Банк отбелязва 25-годишното си успешно присъствиена финансовия пазар. Участниците, класирани на първите 15 места, ще иматвъзможност да работят по идейни интериорни проекти за клиенти, финансирани от Банката с ипотечен кредит за закупуване на жилища „Дом в строеж“ или „В сегашно време“, като ангажиментът ще се заплаща от финансовата институция.

„Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим млади и талантливи бъдещи архитекти и дизайнери, като им даваме възможност да натрупат опит в работата с клиенти и да обогатят творческото си портфолио още в началото на трудовия си път. В същото време ние подаряваме на наши клиенти по ипотечните ни кредити идейния проект за интериорния дизайн на жилището им, съобразен с техните изисквания и желания.“, сподели Анна Бонева, Изпълнителен директор на Токуда Банк по време на официалната церемония в Дома на архитекта.

Изпълнителният директор на Токуда Банк Анна Бонева връчи първата награда на екипа Александра Петкова от Нов Български университет и Симеон Симеонов от УАСГ. 

„Всички знаем колко е предизвикателно всяко начало, това важи за намирането на работа, важи и за намирането и организирането на ново жилище. Желанието да търсим решения на тези проблеми се материализира в конкурса за млади архитекти. Надяваме се и нашите клиенти също да подкрепят тези талантливи млади хора, като им доверят проектите си.“, сподели Мария Шейтанова, Изпълнителен директор на Банката.

Конкурсът „Намерете своя първи клиент“ се проведе от 25 януари до 8 март и в него се включиха студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Нов български университет, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Националната художествена академия, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Лесотехническия университет в София. Право на участие имаха всички настоящи студенти по архитектура: от първокурсници до дипломанти. Те трябваше да изпратят техен проект, както и да разработят проект на апартамент по зададени параметри. 

Токуда Банк подарява базов идеен интериорен проект за жилище на клиенти, които: 

  1. 1. в периода 17.04.2019 г. – 30.09.2019 г. вкл. са направили онлайн запитване /през сайта на Банката/ за кандидатстване за ипотечен кредит за закупуване на жилище „Дом в строеж“ или „В сегашно време“ 

и

  1. 2. които Банката е одобрила за финансиране чрез ипотечен кредит за закупуване на жилище „Дом в строеж“ или „В сегашно време“ при стандартните за съответния продукт параметри. 

Клиентите могат да изберат изготвящия интериорния проект от списъка с участниците в конкурса, класирани на първите 15 места. 

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...