Заседанието на ЕЦБ тази седмица: Посоката е ясна

Анализ на Веселин Бекяров, главен валутен дилър на iBanFirst, за очакваното намаление на лихвените проценти в Европа преди САЩ.

Докато Европейската централна банка (ЕЦБ) се подготвя да понижи лихвените си проценти на 6 юни, Федералният резерв (ФЕД) може изобщо да не ги намали през 2024 г. при инфлация над 3%. Според Веселин Бекяров, главен валутен дилър на iBanFirst, понижавайки лихвените си проценти преди ФЕД, ЕЦБ би предизвикала историческа аномалия, която може да окаже отрицателно въздействие върху обменния курс на еврото и да засили вносната инфлация в Европа.


В началото на годината, паричният пазар очакваше шест намаления на лихвите от страна на ФЕД, шест от страна на ЕЦБ и пет от страна на Английската централна банка (АЦБ) за 2024 г. В тези прогнози не бяха взети предвид устойчивостта на растежа, която намали спешността за облекчаване на паричната политика, и по-нестабилната от очакваното инфлация в някои случаи, особено в САЩ. Сега пазарът очаква само две намаления на лихвените проценти от страна на ЕЦБ и по едно от страна на ФЕД и АЦБ Тези прогнози очевидно подлежат на промени.

Ще намали ли ФЕД лихвите през 2024 г.?

Трудно е да се отрече, че прозорецът за намаляване на лихвените проценти бързо се затваря отвъд Атлантическия океан. Потребителските цени са се повишили с 3,4% на годишна база и изглежда малко вероятно ФЕД да направи промени, освен ако инфлацията не спадне под 3% за няколко последователни месеца. Очакваме, че през лятото инфлацията в САЩ ще достигне равнище около 3%, преди да спадне под този символичен праг едва към края на годината. Ако прогнозата ни е точна, ФЕД може да не намали лихвените проценти през 2024 г., което вече не изглежда като толкова невероятен сценарий. Все пак, ключови данни за пазара на труда се очакват и в края на тази седмица, което прави прогнозите още по-сложни.

Краткосрочна яснота

Докато в САЩ съществува значителна несигурност относно развитието на паричната политика в краткосрочен план, в еврозоната датата за първото понижение на лихвените проценти е определена - този четвъртък. Това беше потвърдено през последните дни от всички склонни към понижаване на лихвите членове на Управителния съвет и от главния икономист на ЕЦБ, Филип Лейн.

Намаляването на лихвените проценти ще бъде скромно -25 базисни пункта, а моментът е подходящ по две основни причини:

- Растежът в Европа достигна най-ниското си равнище през първото тримесечие. Сега той бавно се засилва, особено в производствения сектор. Облекчаването на условията за кредитиране на предприятията, произтичащо от намаляването на лихвените проценти, ще бъде добре дошло.

- Страхът от спирала между цените и заплатите вече не е актуален. Наскоро проведените преговори за заплатите в Германия например показаха, че преди няколко дни синдикатите в сектора на търговията на дребно са осигурили 14% увеличение на заплатите. На пръв поглед това изглежда значително, но в действителност увеличението ще бъде разпределено за 36 месеца и представлява преди всичко догонване на инфлацията след години на умерено нарастване на заплатите. ЕЦБ очаква скорошните увеличения на заплатите, договорени в няколко държави от еврозоната, да бъдат поети от маржовете на компаниите, което би трябвало да спомогне за нормализиране на вътрешната инфлация.

Какво следва?

Нещата се усложняват, тъй като управителят на Централната банка на Франция, Франсоа Вилерой дьо Гало, наскоро се застъпи за две последователни понижения на лихвите през м. юни и м. юли. Не всички членове на Управителния съвет са съгласни с това. Много от тях предпочитат да не се ангажират с график, като напомнят, че ЕЦБ е „зависима от данни“.

Ориентиран към финансовите пазари, Филип Лейн сподели някои важни наблюдения в последната си реч. Целта тази година е да се облекчи паричната политика, като същевременно донякъде се запази нейната рестриктивност, за да се избегнат неочаквани скокове на инфлацията. Това съответства на три или четири намаления на лихвените проценти с по 25 базисни пункта. През следващата година целта ще бъде паричната политика да се сведе до неутрална позиция, което предполага още три или четири подобни понижения на лихвените проценти.

Намаляване на лихвените проценти от ЕЦБ преди ФЕД: Историческа аномалия

Не трябва да забравяме, че ЕЦБ, дори и да го отрича, също е „зависима от ФЕД“. Намаляването на лихвените проценти на ЕЦБ преди ФЕД е историческа аномалия, която може да има отрицателни последици за обменния курс на еврото. Роберт Холцман, ръководителят на Националната банка на Австрия, подчерта това наскоро. Той подкрепя понижаването на лихвите на 6 юни, но се опасява, че обезценяването на еврото поради паричното разкъсване между САЩ и еврозоната може да усложни задачата на ЕЦБ, като усили вносната инфлация.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...