Актуална информация за приключване на придобиването на дялове на cargo-partner

NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., съобщава, че в съответствие със споразумението за прехвърляне на акции, сключено на 12 май 2023 г. с cargo-partner Group Holding AG и неговите дъщерни дружества Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo –partner GND GmbH и CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC.
(наричани по-нататък заедно „cargo-partner“), придоби всички дялове на дъщерните дружества на cargo-partner, разположени основно в Централна и Източна Европа, които предоставят логистични услуги по целия свят. Придобиването и всички процедури, необходими за присъединяването, са приключени на 4 януари 2024 г. чрез компания, която е дъщерно дружество на Nippon Express Europe GmbH (с президент: Shinichi Kakiyama), която от своя страна е част от NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

С централа в Австрия cargo-partner разполага със стабилни позиции в логистиката в района на Централна и Източна Европа. cargo-partner e корпоративна група с отлична репутация в логистичния бранш и с фокус върху въздушния и морския транспорт на товари в Европа, Азия и Северна Америка, компанията също така предлага железопътен и сухопътен транспорт и логистични услуги.

Придобиването на cargo-partner ще допълни инфраструктурата на NX Group в Централна и Източна Европа. Това ще доведе до допълнително разширяване на глобалната мрежа на компанията и подобряване на услугите, предоставяни в Европа.

Актуална информация за приключване на придобиването на дялове на cargo-partner

Увеличението на обема на обработените въздушни и морски пратки ще осигури висока конкурентоспособност на Групата на световния пазар. По този начин ще се отговори на разнообразните изисквания на глобалните клиенти, ще се посрещнат предизвикателствата на логистичното търсене между Азия и Европа и на други места и ще се подсили глобалната структура на компанията.

Тъй като NX Group и cargo-partner имат различни клиентски бази и силни страни в определени страни и региони, компаниите ще се стремят да създадат синергия в логистичните си операции чрез взаимно допълване, като по този начин разширят и развият глобалния си бизнес.

В бъдеще NX Group и cargo-partner ще се фокусират върху взаимната си синергия, за да предоставят на клиентите и заинтересованите страни на NX Group още по-голяма добавена стойност.

Актуална информация за приключване на придобиването на дялове на cargo-partner

Вижте още:

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...