Служителите са по-малко склонни да сменят работодателя си спрямо предишните години

72% от служителите искат да останат в настоящата си компания в сравнение с 61% през 2022 г., като по-голямата част от тях търсят възможности за кариерно израстване без смяна на работодателя. Това показват данните от мащабно представително проучване на лидера в HR решенията Adecco Group. То е проведено сред 30 000 души от 23 държави и целата му е да изследва промените в пазара на труда от гледна точка на служителите в компаниите.

С над 50% за една година са се увеличили служителите, които заявяват, че искат да повишават уменията си или да се преквалифицират в компанията, в която работят. 1/5 от анкетираните споделят, че искат да израстват кариерно с настоящия си работодател.

„Инвестицията в развитието на уменията на служителите и тяхното кариерно развитие е най-ефективният инструмент за тяхното задържане. Работодателите трябва да предлагат по-големи възмоности за вътрешна мобилност, за да увеличат ангажираността на служителите си и респективно да намалят текучеството на кадри“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на "Adecco България".

По-добрата заплата е причината за напускане на работа, но не и за оставане. Това е другият важен извод от глобалното проучване на Adecco Group. Основните причини за вземането на решение за смяна на работата или за оставане при настоящия работодател остават без промяна през последната година. След заплатата основните причини за смяна на работното място се нареждат възможността за кариерно и личностно израстване, по-смислена и вдъхновяваща роля в организацията и бягство от бърнаута.

Данните показват обаче, че увеличението на заплатата спада до девето място по тежест на критериите при вземането на решение за оставане при настоящия работодател, когато служителят не се чувства щастлив на работното място. Анализът на отговорите на анкетираните сочи още, че за да запазят кадрите си, компаниите трябва да се фокусират върху осигуряването на възможности за кариерно израстване, добър баланс между личен и служебен живот, подобряването на работната среда и отношенията в екипите.

Пълният доклад от проучването на Adecco Group може да бъде изтеглен безплатно от https://discover.adeccogroup.com/globalworkforce_2023_consent

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...