– Българска фондова борса–София съвместно с фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за подбор на участници в лятно училище по програма "Капиталови пазари". Обучението ще се проведе между 29 юни и 5 юли 2014 г. в гр. Банкя. 

В лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Капиталови пазари”, като акцент в него ще бъдат анализ на капиталови инструменти и инвестиционна етика. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта, автобиография и есе на  английски език по една от три предварително зададени теми до 15 юни 2014 г.

Повече подробности за програмата на лятното училище и изискванията към разработката на есето можете да намерите тук.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...