Сливанията и придобиванията в ЦИЕ с двоен ръст в обемите на сделкитеНай-голям инвеститорски интерес имаше към сектора на промишлеността, енергетиката и телекомуникациите.

Обемът на сделките в сектора на сливания и придобивания за региона на Централна и Източна Европа през миналата година е нараснал малко над 2 пъти до 130 млрд. евро. Тенденцията се запазва през 2014 г. като 1-вото тримесечие е трето поредно с растящ обем на сключените транзакции.Това става ясно от последния анализ на Raiffeisen Investment AG (Centrobank). Средният размер на една сделка в региона през 2013 г. е бил 380 млн. евро.

През последната година, на пазара на сливания и придобивания в региона се наблюдава обръщане на тенденциите като средният размер на сделките е нараснал значително за сметка на техния брой. Докато през 2006 г. броят на сделките е бил с 40% по-голям в сравнение с 2013 г., то миналата година обемът им е 40% по-вискок от нивата преди началото на кризата“, коментира Юлиан Гиков, управляващ директор на Райфайзен Инвестмънт България.

Основно през 2013 г. в ЦИЕ сделки по сливания и придобивания се реализираха в сектора на промишлеността, енергетиката и телекомуникациите. В сферата на индустрията и потребителските стоки също бяха реализирани доста сделки, но значително по-малки по обем. Значителна активност се наблюдава и във финансовия сектор, където до края на 20014 г. се очаква промяна на собствеността на някои значими регионални банкови структури. Julian Gikov

Очакванията за сектора на сливания и придобивания са много оптимистични за 2014 г. Според проведено изследване в региона на ЦИЕ, над 64% от инвеститорите смятат, че сделките ще се увеличат или че ще се увеличат значително.

И през тази година най-голям интерес очаквам към компании от сферата на енергетиката, телекомуникациите и потребителските стоки“, обясни Юлиан Гиков. Той допълни още, че ЦИЕ остава привлекателен пазар за инвеститорите, особено страните с по-нискък рисков профил като Полша, Чехия и балтийските държави, което за съжаление е за сметка на спад в Югоизточна Европа.За Raiffeisen Investment (България):

Raiffeisen Investment (България) е дружество на Raiffeisen Centrobank – водещият консултант в сферата на сливанията и придобиванията и капиталовите пазари в ЦИЕ. Предмет на дейност на инвестиционната банка е идентифицирането, структурирането и извършването на сделки по придобивания и продажби на компании за корпорации, финансови институции и правителства в региона. Компанията осъществава дейсност и в партньорство с инвестиционната банка Lazard.Вижте още: