износ на облеклаИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе търговска мисия и посещение на изложението CIFF – Copenhagen International Fashion Fair 2015 в Копенхаген, Кралство Дания.

В нея участваха 15 български фирми от секторите текстил и облекло. Това са Викинг Т ООД, Нитекс ЕООД, Елена арт студио ЕООД, Европа Трико АД, Робсов ЕООД, Дани фешън ООД, Антоан Вилл ООД, Линекс ООД, Модак ООД, Нова линия ЕООД, Яша П ООД, Ковелс ООД, Петър Щерев ООД, Каре ООД, Кадифе 1 ЕООД.

Събитието е по проект «Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

В рамките на панаира, българските производители на текстил и облекло имаха възможност да се срещнат с датски и международни компании, вносители и дистрибутори и да обсъдят предизвикателствата пред всеки един от тях при навлизането на датския пазар и др. Анализът на попълнените анкетни карти за отчитане на първоначалните резултати от проявата показва положителна резултатност от проведената търговска мисия.

Българските фирми са водили преговори главно за износ, в резултат на което 80% от фирмите очакват сключването на един или повече от един договор. В резултат на посещението на специализираното изложение CIFF 2015 българските производители се запознаха с новите стандарти и тенденциите на пазара, с налагащите се нови производствени технологии и почерпиха идеи за дизайн и художествено оформление на своите продукти. Всички отчитат като отлична организацията на търговската мисия и изразяват удовлетворение от дейността на ИАНМСП при осъществяването на промоционални дейности.

Международният моден панаир в Копенхаген (CIFF) е водещата и най-иновативната платформа в северната част на Европа, която е актуално структурирана и има предвидени различни тематични зони. CIFF се появява за първи път на скандинавската модна сцена през 1993 г., като от тогава панаирът се разраства значително.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...