Fitch RatingsМеждународната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на ПроКредит Банк (България) ЕАД в чуждестранна и местна валути на „ВВВ-„ със стабилна перспектива. В допълнение, агенцията потвърди и рейтинга за устойчивост на банката (Viability Rating) на „bb-“.


При оценката си, Fitch Ratings се ръководи от потенциалната подкрепа на едноличния собственик на банката - базирания във Франкфурт на Майн ПроКредит Холдинг („ВВВ“ / стабилна перспектива). Рейтинговата агенция отчита стратегическото значение на ПроКредит Банк България за групата, както и готовността за капиталова и ликвидна подкрепа от страна на компанията майка. С дял от 12% ПроКредит Банк България е второто по размер на активите и първото по размер на кредитния портфейл дъщерно дружество в групата по данни от края на 2014 г.

Като част от немската група ПроКредит, банката в България попада под надзора на Германския федерален орган за финансов надзор (German Federal Financial Supervisory Authority, BaFin). Съгласно немския Закон за банките, ПроКредит Холдинг отговаря за поддържането на адекватно ниво на капитализация в цялата група, както и за осигуряване спазването на всички изисквания на германските банкови регулации в областта на отчетността, управление на риска и превенцията на изпирането на пари.

Потвърждението на рейтинга за устойчивост (Viability Rating) на ПроКредит Банк България на „bb-“ отразява системното стабилно управление на риска и поддържането на високото качество на активите, което надхвърля това за сектора в страната, диверсифицираната депозитна база от спестявания както на малки и средни фирми, така и от граждани.

В своя доклад рейтинговата агенция отчита още консервативността на ПроКредит Банк България по отношение на управлението на кредитния риск, която се вижда ясно от по-ниския коефициент на проблемните кредити и по-голямото покритие с резерви, в сравнение със средното за банковата система. ПроКредит Банк България поддържа стабилни ликвидни буфери, които покриват 35% от общата сума на депозитите от клиенти при препоръчителни от БНБ 20%.

„Потвърждението на рейтинга на ПроКредит Банк България е потвърждение за стабилността ни като институция, още едно доказателство че в дейността си съблюдаваме най-добрите международни банкови практики, както и регулативните стандарти в Германия“, коментира Емилия Царева, Изпълнителен директор на банката.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...