ДИ ЕС СМИТ България с нов изпълнителен директор от 1 октомври 2023 г.

В ролята ще встъпи Звезделина Лачева, досегашен Търговски директор на компанията.

Водещият доставчик на устойчиви опаковъчни решения Ди Ес Смит България обяви промени в своето ръководство. На мястото на Йоаннис Аграфиотис, от 1 октомври 2023 г., длъжността Изпълнителен директор ще бъде заета от Звезделина Лачева – опитен лидер в областта на опаковките от велпапе и хартиената индустрия.


С новата роля, Звезделина Лачева ще продължи да укрепва позициите на Ди Ес Смит България на пазара. Позната като двигател на бизнес растежа и постигането на заложените целите, Звезделина е визионер и лидер в областта на устойчивите опаковъчни решения. Нейният ангажимент към екосъобразните практики и страстта ѝ към иновациите са ѝ спечелили признание в индустрията. До момента, Звезделина Лачева подпомага съвместното сътрудничество, разширява възможностите на екипите и изгражда бъдещето на опаковъчната индустрия в България чрез своето лидерство и отдаденост към устойчивото развитие.

В резултат на тези промени, настоящият управляващ директор на Ди Ес Смит България - Йоаннис Аграфиотис, ще окаже безрезервната си подкрепа, за да улесни плавния преход на Зведелина Лачева към новата й роля. Йоаннис изигра важна роля в насърчаването и изграждането на култура на откритост, иновации и развитие на кадри, оформяйки значително начина на работа в компанията.

Ди Ес Смит България е важен партньор на българския пазар и има значителен принос за икономическия растеж и развитието на местните общности. Заводът на компанията оперира в България от много години и съсредоточава усилията си върху нарастващото търсене на високоефективни решения за устойчиво опаковане. Със силна позиция на българския пазар, Ди Ес Смит България продължава да инвестира в опаковъчните си операции, за да гарантира предоставянето на устойчиви хартиени и опаковъчни решения на всички свои клиенти в България и Източна Европа.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...