Драгомир Стойнев: Ръст на инвестициите и увеличен турстопоток - очакваните резултати от диалога между Китай и 16-те страни от Централна и Изтона ЕвропаКитай избра българският министър на икономиката и енергетиката да представлява страните от ЦИЕ на министерската среща с вицепремиера на Китай

Китайската страна избра министър Драгомир Стойнев да представлява 16-те страни от Централна и Източна Европа на срещата с вицепремиер на Китай г-н Ян Дзиечъ, в рамките на провеждащата се Министерска конференция по въпросите на икономическото и търговското сътрудничество в град Нинбо.

„Активно ще си сътрудничим с Китай в сферите от взаимен интерес. Ще насочим усилията си за увеличаване на стокообмена и инвестициите между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, акцентира министър Стойнев по време на изказването си. По думите му високото ниво на представяне на официалните и бизнес делегации на министерската среща в Нинбо е доказателство за желанието на страните от ЦИЕ да увеличат значително стокообмена с Китай.

„Подкрепяме Инициативата за развитие на партньорството между Китаи и страните от ЦИЕ в сферите от взаимен интерес – търговия, инвестиции, иновации, селско стопнаство, инфраструктура и транспорт, енергетика”, категоричен бе Стойнев. От името на 16-те страни от Централна и Източна Европа министър Стойнев подчерта, че само две години след началото на Инициативата за развитие на сътрудничеството между страните от ЦИЕ и Китай има нова динамика на отношенията – засилен е политическият диалог, търговско-икономическият обмен е увеличен, активизирани са контактите между местни бинзес организации.

„За нас най-важния резултат от интензифициране на икономическите взаимоотношения между страните ще се изрази в ръст на китайските инвестиции в страните от ЦИЕ, както и по-осезаемо присъствие на китайски компании в индустриални и икономически зони”, подчерта Стойнев. Той допълни, че достъпът на европейски продукти на стратегическия китайски пазар трябва да бъде улеснен. От името на 16-те страни от Централна и Източна Европа министър Стойнев обяви като приоритет и увеличаване на туристопотока от Китай. По неговите думи страните от ЦИЕ ще обменят опит с китайските си колеги и в сферата на образованието, науката и културата.

По време на срещата вицепрезидента Ян подчера, че Китай ще изнася, но същевремнно и ще внася повече стоки от страните от Централна и Източна Европа. Той бе категоричен, че китайската страна ще продължи да насърчава местните компании да участват в инфраструктурни проекти в европесйките страни и да предоставят финансиране по тях. Вицепремиерът Ян подчерта, че възможностите за увеличаване на инвестициите и туристопотока между България и Китай са отлични.

Вижте още: