Стартираната наказателна процедура не се различава с нищо от преходните

„Ще продължим конструктивният диалог, който винаги сме водили с Европейската комисия по проекта „Южен поток“. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев във връзка със стартираната наказателна процедура по повод конкурса за избор на строител на газопровода "Южен поток". Той подчерта, че сегашната процедура с нищо не се различава от предходните. „Успешно затворихме две наказателни процедури за частично транспониране на Третия енергиен либерализационен пакет, които заварих при встъпването си в длъжност“, заяви Стойнев.

Във връзка с конкурса за избор на изпълнител на поръчката за проектиране, доставка на материали, изграждане, обучение на персонал и въвеждане в експлоатация на българския участък от газопровода "Южен поток" министър Стойнев обяви, че при запитване по време на управлението на ГЕРБ Агенцията за обществени поръчки изпраща официално писмо през 2010 година, че проектната компания няма право да бъде възложител по Закона за обществените поръчки, докато не получи лиценз.

Министър Стойнев бе категоричен, че българската страна съвместно с Европейската комисия ще намери най-правилните решения, и ако има проблем, той ще бъде разрешен. Той припомни, че в предходните препоръки на комисията към България и доклада за състоянието на енергетиката от миналата година се е очертавала катастрофална ситуация. Сега от Европейската комисия препоръчват ускоряване на вече предприетите мерки. „Поканил съм на 13 юни експерти от ЕК, с които да обсъдим противоречията за изграждането на морската част на газопровода.“, обяви още министър Стойнев. Той отправи покана в разговорите да се включат и народните представители от опозицята, които не са внесли предложения между първо и второ четене на Закона за енергетиката.
По думите на Стойнев проектът „Южен поток“ не трябва да става заложник на отношенията между Русия и Украйна. Той призова Европейската комисия за солидарност към всички държави-членки, през чиито територии преминава газпроводът „Южен поток“.

„Основен приоритет в моята работа е гарантиране на независимост на доставките на природен газ за страната“, подчерта Стойнев. За това правителство Южен поток е разглеждан като европейски проект, който ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за Европа и като значим инвестиционен проект с положителен ефект върху икономиката и пазара на труда в България. Той припомни, че сегашното правителство е работило за проекта „Набуко“. След неговата замяна с проекта ТАП, България е единствената държава, през чиято територията не минава газопровода, подписала договор за доставка на природен газ с консорциума „Шах Дениз“.

Министър Стойнев обяви още, че работата по интерконекторната връзка с Гърция е ускорена и през септември ще бъде уточнен модела на финансиране. Въпреки, че до този момент не бе направено нищо по газовата връзка с Турция – са създадени експертни работни групи.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...