Мрежата на Глобалния договор на ООН със специална ESG инициатива

Днес в света на бизнеса се говори за ESG или по-скоро се рядко се говори за друго, когато се споменават “бъдеще” и “устойчиво развитие”. И ако тенденцията е ESG регулациите да институционализират устойчивостта и така да стане задължителен елемент от дейността на международните компании и дори показател за финансиране, е редно да не забравяме, че зад него стои по-голяма идея.


ESG (environmental, social and corporate governance) са критерии и индикатори, които показват какво прави бизнеса в тези области и размера на инвестициите в работата си по Целите на ООН за устойчиво развитие - SDG (Sustainable development Goals). Изключително полезен като инструмент, както ще видим по-долу, големият риск е тази нова мантра да се превърне в още един стандарт за отчетност, ако не е част от корпоративната отговорност на бизнеса и цялостното му поведение, базирано на етичност и принципност, каквито са основополагащите 10 принципа на Глобалния Договор на ООН.

Според мета-анализ на Арабеск / Оксфордски университет на 200 академични изследвания ефективното ESG показва 50% по-ниска цена на капитала, 88% по-добро оперативно представяне, 80% по-добро представяне на стоковата борса, 7% по-висока възвръщаемост на собствения капитал (ROE)

По време на COVID-19 компаниите с по-високи ESG резултати са се представили с 50% по-добре от своите конкуренти (Bloomberg).

Същевременно компаниите, участващи в Глобалния договор на ООН имат по-високи ESG резултати от тези, които не членуват в организацията.

Като специална инициатива на Главния секретар на ООН, Глобалният договор на ООН е обединение на компаниите по цял свят, които работят да приведат своите бизнес операции и стратегии към 10-те принципа в сферите на правата на човека, трудови норми, околната среда и антикорупция.

В инициативата вече участват над 17,000 компании от 177 държави в Света, обединени от Целите за устойчиво развитие (ЦУР). За да бъдат постигнати те до 2030 г., според ООН, светът ще трябва да харчи между 3 и 5 трилиона долара годишно, а продължаващата пандемия Covid-19 увеличи тази оценка с допълнителни 2 трилиона долара годишно.

Финансовите директори имат критична роля в преобразуването на бъдещето на корпоративните финанси и инвестиции в катализатор за растеж, създаване на стойност и социално въздействие.

Именно затова Глобалният договор на ООН създава и Коалиция на финансовите директори за Целите за устойчиво развитие - Chief Financial Coalition for SDGs https://www.cfocoalition.org/.

Целта е да се стимулират повече инвестиции от частния сектор към устойчиво развитие. Това е е платформа, където глобалните финансови директори и други корпоративни служители могат да си сътрудничат с колеги, инвеститори, финансови институции и агенции на ООН за разработване на принципи, рамки и препоръки за интегриране на целите за устойчиво развитие в корпоративните финанси и създаване на пазар за основните SDG инвестиции.

Четирите принципа на колациията са:

● измерване на въздействието върху SDG

● Интегрирана SDG стратегия и инвестиции

● Интегрирано корпоративно SDG финансиране

● Интегрирани SDG комуникации и докладване

Според Джером Лавин-Делвил, старши съветник, устойчиви финанси и съръководител на Коалицията на финансовите директори за ЦУР в Глобалния договор на ООН: „CFO играят водеща роля при определянето и привеждането в съответствие на целите за устойчивост и финансовите цели.

Това не само ще ни помогне да осигурим по-добро бъдеще, но е и добър бизнес – проучванията показват, че компаниите, които се ангажират с целите за устойчивост, редовно са с по-добри показатели от тези, които не го правят. Коалицията на финансовите директори за SDG е в авангарда на ново движение, което разпознава финансовите директори като архитекти на дългосрочно създаване на стойност.“

Глобалното ангажиране и сътрудничество са от решаващо значение за преодоляване на финансовия дефицит, необходим за постигане SDGs и има за цел да:

● Използва надеждни ангажименти от страна на финансовите директори за насочване на трилиони корпоративни инвестиции към устойчивото развитие и създаване на пазар от $10 трилиона за подобно финансиране до 2030 г.

● Разширяване на лидерската група на финансовите директори от 70 участници на 100 до 2022 г.

● Насърчаване на общността от 1000 финансови директори, подписали Принципите на финансовите директори към интегрирани инвестиции и финанси за SDG до 2024 г.
70-те финансови директори, които са част от Лидерската група на финансовите директори, вече са се ангажирали да инвестират колективно повече от 500 милиарда долара в подкрепа на ЦУР.

Защо се полагат такива усилия и се инвестират милиарди? Някои шокиращи примери показват, че света все още е далеч от постигането на целите - ще са необходими 268 години, за да се затвори икономическото неравенство, базирано на пола; близо 20% от работещите са работещи бедни, 1.5 - 2 трилиона долара ( 2% от световния БВП) е годишният разход за подкупи. На фона на тези данни работата по SDG изглежда закъсняла, но проучванията показват, че бизнесът е убеден в своята роля да акумулира и носи промяна. Коалицията на CFO е още една платформа, чрез която отговорния бизнес ще въздейства върху действителността чрез общи усилия.

Платформата предлага както споделени ресурси, сред които KPI, анализ на SDG и KPI, примери от практиката и разбира се - възможност за професионални разговори.

Целта е инвестициите да са смислени и част от общата бизнес стратегия за корпоративна устойчивост и отговорност, а не да служат единствено за esg измерители в полезна за бизнеса сфера. Само при цялостен подход ESG няма да е самостоятелен отчет, а инструмент за постигане на устойчивост.

За повече информация за коалицията: www.cfocoalition.org.

За повече информация за Глобалния договор на ООН: https://unglobalcompact.org/;

За повече информация за Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН: https://unglobalcompact.bg/

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...