Oбемът на наетите офиси в София расте през 2021 г.
Обемът на наетите офис площи в София през 2021 г. нараства с 43% на годишна база. Общо 153 991 кв. м са усвоените пространства за периода на фона на 107 382 кв. м в пандемичната 2020 г. Въпреки позитивния тренд, нивата са все още далеч от 2019 г., когато наети в столицата са 175 832 кв.м, сочи доклад на Cushman&Wakefield Forton.

„Само през последното тримесечие на 2021 г. са наети или подновени договорите за 46 328 кв. м, но към момента сме все още далеч от стабилизиране на пазара спрямо нивата отпреди пандемията. Основни двигатели на сделките са консолидирането на площи и релокацията на наематели, а делът на експанзиите остава сравнително малък”, казва Йордан Кръстев, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield Forton.

По думите му, компаниите продължават да търсят оптимизация на работните си пространства и същевременно преоформят офисите си в синхрон с новите модели на работа. Нуждата от нов начин на работа води и до ръст на интереса към гъвкавите работни пространства, като заетостта на тези площи продължава да расте. Много компании наемат места в споделени офиси, като част от хибридния модел на работа, наложил се през последната година.

• ПРОДЪЛЖАВА МИГРАЦИЯТА НА НАЕМАТЕЛИ КЪМ ПО-ВИСОК КЛАС ОФИС СГРАДИ

• ДЕЛЪТ НА СВОБОДНИТЕ ПЛОЩИ В СОФИЯ НАРАСНА ДО 16.8% В КРАЯ НА 2021 Г., ПОКАЗВАТ ДАННИТЕ НА CUSHMAN&WAKEFIELD FORTON

Продължава и миграцията на компании към по-висок клас. Това поставя под натиск по-старите сгради с по-неблагоприятни локации и рефлектира в пореден ръст на свободните площи, които към края на декември достигат 16.8%.

„Общият обем налични площи към момента е малко над 2 240 000 кв. м, като от тях незаети са близо 377 000 кв.м. В същото време сме свидетели на значителен спад в строителната активност в отговор на свитото търсене от страна на наемателите и сериозния ръст в цените на строителните материали В по-дългосрочен план това е предпоставка за възстановяване на баланса между търсене и предлагане, особено в първокласния сегмент на офис пазара”, коментира Йордан Кръстев.

Общият обем на завършени офис площи през 2021 година достига 155 700 кв.м, като последното тримесечие носи едва 12 900 кв.м. При липса на подписани наемни договори в хода на строителството и увеличени експлоатационни разходи част от инвеститорите решават да отложат финализирането на проектите си за 2022 година. В процес на изграждане към момента са 190 355 кв.м, което е най-ниският обем у нас за последните пет години.

На този фон наемните нива се запазват стабилни през четвъртото тримесечие на 2021 г. Към края на периода те остават 15 евро/кв.м в централните бизнес райони и 12-14 евро/кв.м по протежение на главните булеварди. Под натиск са цените в по-ниския сегмент офис площи, посочват от Cushman&Wakefield Forton. Нивата на възвращаемост при първокласните активи също се запазват стабилни - 7.5%.

Нетното усвояване, което отразява разликата между заети и освободени площи за даден период, остава ниско - 15 976 кв.м през последното тримесечие на 2021 г. Сред по-значимите наемни сделки за периода се открояват тази на Coca Cola за 9 350 кв.м в Garitage Park и подновяването на договора на Huawei в Megapark на 1 650 кв.м.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...