Първото Училище за устойчиво развитие на Schneider Electric вече записва кандидати

• Програмата от три части, разработена за първи път за служители на Schneider Electric, вече е достъпна безплатно за компании от цял свят

• Участниците се обучават как да подготвят бизнеса си за бъдещето и да ускорят декарбонизацията си

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви началото на записването за Училището за устойчиво развитие на Schneider Electric. С безплатен достъп, дигиталната платформа предоставя набор от интерактивни курсове, насочени към предоставяне на компаниите и професионалистите на знанията и уменията, необходими за подобряване на тяхното развитие в областта на устойчивостта.


Първоначално изградена вътрешно, за да обучава служителите на Schneider Electric как да поддържат по-добре партньорската екосистема на компанията, програмата от три части вече е достъпна за професионалисти извън Schneider Electric и за компании от различен мащаб, като им предоставя възможност да направят първата стъпка към по-устойчиво бъдеще.

Декарбонизацията на икономиката е бизнес възможност

Парижкото споразумение от 2015 г. предизвика глобално движение към намаляване или премахване на въглеродните емисии. Скорошно проучване на Gartner установи, че 87% от бизнес лидерите очакват разходите им за устойчивост да се увеличат през следващите две години.

Но въпреки този все по-силен ангажимент за декарбонизация значителната празнина в знанията и уменията остава пречка за напредъка в тази област. Освен това компаниите вече по-често разчитат на партньори с опит в устойчивото развитие, за да ги подкрепят в декарбонизацията на техните операции.

Schneider Electric работи като въздействаща компания, поставяйки устойчивостта в основата на своя бизнес, за да постигне положително, трайно въздействие върху планетата и обществото. С концепцията за Електрическа енергия 4.0, заложена в основата на програмата, Училището за устойчиво развитие допълва и засилва този ангажимент, като подкрепя партньорите в ускоряването на действията в областта на климата по три основни стълба: Стратегия, Дигитализация и Декарбонизация.

Като взема предвид факта, че на малките и средни предприятия (МСП) често им липсват знанията и инструментите, необходими за поставяне на климатични цели, за измерване на въздействието като например въглеродните емисии, за сравнителен анализ и установяване на постигнатия напредък, тази всеобхватна платформа е предназначена да ги подкрепя в началото на техния път към декарбонизация. В рамките на три глави обучението обхваща широк набор от теми – от енергийна ефективност и възобновяема енергия до кръгова икономика и устойчив транспорт.

• Глава 1: Разбиране за устойчивост и свързаните с нея рискове [приемът вече е отворен]

o В първата глава присъстващите ще се запознаят с основите на устойчивостта, включително с постановките от научна гледна точка и с терминологията, свързани с нея, и ще разберат защо е от решаващо значение за бизнеса да отчита екологичните, социалните и управленските фактори (ESG).

• Глава 2: Открийте как да предприемете устойчиви действия като компания [Начало: трето тримесечие на 2023 г.]

o Втората глава се фокусира върху това как МСП могат да изградят стратегия за декарбонизация и ще предостави информация относно лесни за внедряване инструменти, които могат да помогнат за декарбонизацията на производствения процес – както на самите МСП, както и на техните клиенти.

• Глава 3: Използване на устойчиви умения за разгръщане на бизнес възможностите [Начало: първо тримесечие на 2024 г.]

o Третата глава обобщава ключовите знания и инструменти, усвоени по време на програмата – от енергийна ефективност до декарбонизация – като така подпомага присъстващите в прилагането на теорията на практика.

„Училището по устойчиво развитие за партньори е нашият голям следващ ход, за да докажем, че компаниите могат не само да правят бизнес, който е по-добър за планетата, но също така да подобрят из основи представянето си по своя път към устойчивост“, посочи Соруч Керадманд, ръководител на отдел „Устойчивост на партньорите“ в Schneider Electric.

„С гордост обявяваме началото на нашите нови онлайн курсове, които са предназначени да образоват и вдъхновяват хора и компании да въвеждат устойчиви практики. Устойчивостта е в основата на нашия бизнес и ние вярваме, че образованието е от ключово значение за стимулиране на промяната и за създаване на по-устойчиво бъдеще.“

За да започнете своя път на устойчиво развитие, регистрирайте се за Училището за устойчиво развитие на Schneider Electric тук.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...