Schneider Electric издава първия за сектора си план за оптимизиране на центровете за данни с цел оползотворяването на потенциала на изкуствения интелект

Центровете за данни трябва да преустроят дизайна на своята физическа инфраструктура, за да отговорят на новите потребности в епохата на изкуствения интелект (ИИ)

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви днес публикуването на първото за сектора ръководство за справяне с новите предизвикателства за проектиране на физическа инфраструктура за центрове за данни с цел подпомагане на промяната в работните натоварвания, произтичащи от изкуствения интелект (ИИ), като определи златния стандарт за проектиране на центрове за данни, оптимизирани за ИИ.

Озаглавен „Епохата на ИИ: предизвикателства и насоки за проектиране на центрове за данни“, този новаторски документ предоставя безценни познания и представлява цялостен план за организациите, които се стремят да използват целия потенциал на ИИ в своите центрове за данни, включително и прогнози за нововъзникващите технологии в подкрепа на клъстери с висока плътност на ИИ в бъдеще.

Навлизането на изкуствения интелект доведе до значителни промени и предизвикателства в проектирането и експлоатацията на центровете за данни. Тъй като приложенията на ИИ намират все по-широко разпространение и оказват все по-голямо въздействие върху много сектори – от здравеопазването и финансите през производството до транспорта и развлеченията – това поражда търсене на процесорна мощ. Центровете за данни трябва да се адаптират, за да отговорят ефективно на променящите се потребности от енергия на приложенията, задвижвани от ИИ.

Пионер в бъдещия дизайн на центровете за данни

Предвижда се натоварването с изкуствен интелект да нарасне с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 26 до 36% до 2028 г., което ще доведе до повишено търсене на енергия в рамките на съществуващите и новите центрове за данни. Обслужването на това прогнозно търсене на енергия включва няколко ключови съображения, очертани в Бялата книга, която разглежда четирите категории физическа инфраструктура – мощност, охлаждане, стелажи и софтуерни инструменти. Бяла книга 110 е достъпна за изтегляне тук.

В епоха, в която изкуственият интелект променя икономическите сектори и преформулира конкурентоспособността, последната бяла книга на Schneider Electric проправя пътя на бизнеса към проектирането на центрове за данни, които не само могат да поддържат изкуствен интелект, но и са напълно оптимизирани за него. Бялата книга въвежда иновативни концепции и най-добри практики и така позиционира Schneider Electric като лидер в развитието на инфраструктурата на центровете за данни.

„Тъй като изкуственият интелект продължава да напредва, той поставя съвсем нови изисквания към дизайна и управлението на центровете за данни. За да се справим с тези предизвикателства, е важно да разгледаме няколко ключови атрибута и тенденции на натоварването с ИИ, които влияят както на новите, така и на съществуващите центрове за данни“, посочи Панкай Шарма, изпълнителен вицепрезидент за направленията енергийна сигурност и бизнес с центрове за данни в Schneider Electric. „Приложенията на ИИ, особено клъстерите за обучение, са с висока изчислителна интензивност и изискват големи обеми процесорна мощност, предоставена от графични процесори или специализирани ускорители на ИИ. Това оказва значителен натиск върху инфраструктурата за захранване и охлаждане на центровете за данни. И тъй като разходите за енергия се увеличават и опасенията за околната среда нарастват, центровете за данни трябва да се съсредоточат върху енергийно ефективен хардуер като например високоефективни системи за захранване и охлаждане и възобновяеми енергийни източници, за да спомогнат за намаляване на оперативните разходи и въглеродния отпечатък.“

Новото ръководство за компании, които се стремят да използват целия потенциал на ИИ в своите центрове за данни, се приема много добре от клиентите.

„Пазарът на изкуствен интелект се разраства бързо и ние вярваме, че той ще се превърне в основна технология за предприятията, като им помогне да ускорят процесите и значително да подобрят производителността си“, коментира Евън Спаркс, главен продуктов директор за изкуствен интелект в Hewlett Packard Enterprise. „Тъй като ИИ се превръща в доминиращо работно натоварване в центъра за данни, фирмите трябва да започнат да мислят целенасочено за проектирането на пълен пакет решения на проблемите с ИИ. Вече наблюдаваме огромно търсене на изчислителни ускорители с ИИ, но балансирането на търсенето чрез подходящото съчетание от материали и съхранение, както и активирането на тези нови мащаби предполага добре проектирани софтуерни платформи. За да се справят със задачата, предприятията трябва да търсят решения като специализирани разработки на машинно обучение и софтуер за управление на данни, които осигуряват видимост при използването на данни и гарантират, че данните са безопасни и надеждни преди внедряването им. Заедно с внедряването на цялостни решения за центрове за данни, които са проектирани да осигуряват устойчиви изчисления, можем да дадем възможност на нашите клиенти успешно да проектират и внедрят ИИ и да го правят отговорно.“

Отключване на пълния потенциал на ИИ

Ръководството на Schneider Electric за центрове за данни с приложение на изкуствен интелект изследва критично важните пресечни точки на инфраструктурата на изкуствения интелект и центъра за данни и разглежда ключови съображения като:

● насоки относно четирите ключови атрибута и тенденции на ИИ, които са в основата на предизвикателствата на физическата инфраструктура в областта на захранването, охлаждането, стелажите и управлението на софтуера;

● препоръки за оценка и подкрепа на екстремнa плътност на мощността на стелажите при сървъри за обучение на ИИ;

● насоки за постигане на успешен преход от въздушно охлаждане към течно охлаждане в подкрепа на нарастващата топлинна проектна мощност (TDP) на работните натоварвания с ИИ;

● предложени спецификации за стелажите с цел по-добро разполагане на сървъри с изкуствен интелект, които изискват висока мощност, охлаждащи колектори и тръбопроводи и голям брой мрежови кабели;

● насоки за използване на софтуер за управление на инфраструктурата на центровете за данни (DCIM), системата за управление на електроенергията (EPMS) и системата за управление на сградите (BMS) за създаване на цифрови близнаци на центъра за данни, операциите и управлението на активите;

● перспективи за нововъзникващите технологии и подходи за проектиране, които да помогнат за справяне с развитието на ИИ.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...