SeedBlink придобива Symbid, една от първите в света инвестиционни платформи за групово финансиране, в рамките на европейска консолидация

SeedBlink, наскоро навлязлата в България европейска платформа за съвместно инвестиране в технологични стартъпиобявиче е завършила придобиването на Symbid, една от първите в света инвестиционни платформи за групово финансиранеСделката има за цел да ускори покритието на SeedBlink като паневропейски играчразширявайки географския ѝ обхват в Централна и Източна Европа и Бенелюкскакто и мисията ѝ да консолидира и изгради инфраструктурата за капиталово инвестиране за европейски технологични компании във всички етапи на развитие.

Двете платформи са допринесли с над 110 млневро инвестиции в 250 стартиращи предприятия

• SeedBlink консолидира инфраструктурната си позиция за иновация в Европакато развива бизнеса си с рискови партньори в Западна Европа.

• Symbid е една от първите платформи за групово финансиране в световен мащабсъздадена в Нидерландия през 2011 г.

• Двете платформи са допринесли с инвестиции в размер на над 110 млневро в 250 стартиращи предприятиякато общата им мрежа включва 62 000 индивидуални инвеститори.

• Придобиването на Symbid е в съответствие с ключов принцип от стратегията на SeedBlink: Сътрудничество на физически лица с институции за финансиране на европейски технологични иновации

С допълнението на Symbid платформите са допринесли с над 110 млневро инвестиции в 250 стартиращи предприятиякато общата им мрежа включва 62 000 индивидуални инвеститори.

Придобиването значително разширява кръга от инвеститори на 
SeedBlink, като увеличава общността от лица с високо материално състояние и включва професионалната мрежа от партньори за финансиранес които Symbid вече е свързана включително банкифондове за рисков капитал и ангели инвеститори.

Symbid 
е основана през 2011 гот екип холандски предприемачи като една от първите инвестиционни платформи за групово финансиране в света и оттогава е изградила общност от 50 000 инвеститори в стартиращи предприятияпредимно от БенелюксПрез първите 10 години от дейността си (до края на 2021 г.) Symbid е улеснила инвестиции на обща стойност 35 млневро за повече от 180 стартиращи предприятия с капитал и конвертируеми облигации, 67 от които са от технологичния сектор

Йонут Патрахаууправляващ директор и корпоративно развитие в SeedBlinkзаявиИ двете компании са си създали име в осигуряването на достъп на частни инвеститори до подбрани стартъп възможности в Европа, така че това е естествен ход част от европейската консолидационна игра.Иновациите са двигател на новата икономика и обединението на SeedBlink и Symbid ще подпомогне диверсификацията на портфейла и инвестиционната инфраструктуракато обедини предимствата на Изтока и ЗападаБенелюкс е в полезрението на всичкитъй като остава силен технологичен регион в Европа благодарение на наличието на най-добрите технологични градоведържави с възможностисилно правителствено присъствие и добре свързана и образована работна сила.

Робин Слакхорстосновател на Symbid, заявиВярвамече Европа се нуждае от повече технологични иновацииза да стане по-конкурентоспособна на световната сценаСмелите основатели трябва да бъдат финансирани с достатъчен капиталза да подхранват тези амбицииа физическите лица се нуждаят от професионален и структуриран достъп до тези рискови възможностиОбединените сили ще ни помогнат да водим предприемаческата екосистемакато предложим уникална инфраструктура за дигитално финансираневторичен пазар и бърза мрежа от професионални инвеститорикоито инвестират съвместно с физически лица в цяла Европа.

В бъдеще екипът на Symbid ще продължи да ръководи инвестиционните усилия в БенелюксИнвеститорите на Symbid ще се възползват от нови възможности и ще получат достъп до паневропейски инвестиционни възможности чрез по-голямо покритие и ресурси.

SeedBlink 
е специализирана платформа за рискови инвестиции в областта на технологиитекоято дава възможност на индивидуалните инвеститори да финансират европейски технологични стартъпи от най-висок класзаедно с утвърдени институционални инвеститориСтартиралата в началото на 2020 гплатформа вече е мобилизирала над 75 млневро в стартъп инвестициипривлякла е над 12 000 индивидуални инвеститори от 60 държави и има портфолио от 62 финансирани европейски компанииСделкитев които потребителите на SeedBlink са участвали като съинвеститоривключват Dronamics, FlowX, Hunch и Druid. За по-малко от години инвеститорите вече са регистрирали ликвидни събития с възвръщаемост на инвестициите от 2,5 до 4,75 пътичрез наскоро стартиралия вторичен пазар.

Вижте още: