Томислав Дончев:„Пари има, дефицит са добрите идеи”На 17 февруари 2016 г., се проведе икономически форум под надслов  „Предизвикателствата пред българската икономика”, организиран от списание и клуб Business Lady.

Патрон на събитието бе Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, а официални партньори - Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Германо-Българска индустриално-търговска камара и Висше училище по застраховане и финанси.

Във втори панел „Възможности и инструменти за финансиране на бизнеса” участие като лектори взеха патрона на икономическия форум Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика; Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката; Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика; Николай Николов, председател на съвета на директорите на „Финтрейд файнанс” АД и Венислава Бояджиева, Главен експерт отдел „Социално икономическо развитие на селските райони” в дирекция "Развитие на селските райони" (МЗХ).

„Задачата на задачите е привличането и задържането на човешки капитал” – това коментира Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Той изреди основните митове, с които трябва да се пребори българската икономика, а именно:

- не е вярно, че има наркотична зависимост на икономиката от европейските пари;

- не е вярно, че в България качеството на работната ръка не е конкурентоспособно (България е аутсорсинг дестинация на годината; приходите от тази сфера са отбелязали ръст от 600%);

- не е вярно, че българската икономика има нисък дял на индустрията и слаба технологична база (делът на индустрията по данни от 2014 г. е малко по-малко от 1/3 - доста по-висок от средния показател за Европа. България произвежда и изнася, но не е добре, че значима част от това производство е продукция с ниска добавена стойност).

Сред основните приоритети в работата на Министерството на икономиката са намаляване на административната тежест, подобряване на бизнес и инвестиционната среда, оценка на нормативната уредба и нейното влияние върху бизнеса, подпомагане на предприемачеството, промотиране на България като бизнес дестинация, преодоляване на регионалния баланс по отношение на икономическото ни развитие и подпомагане на иновационните процеси.

Томислав Дончев:„Пари има, дефицит са добрите идеи”„Финансирането и подпомагането на бизнеса, съобразно заложените в работата на Министерството на икономиката приоритети ще се случва чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Също през национални средства ще подпомагаме стартиращ сега бизнес, такава е програмата ТЕХНОСТАРТ” – това заяви Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката.

Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представи приоритетните оси по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, отворените към момента процедури за набиране на проектни предложения – допустими кандидати, приоритетни области и основни изисквания.

„В ОП Развитие на човешките ресурси за програмния период 2014-2020 имаме по-добра насоченост на инвестициите с фокус върху макро-, малки и средни предприятия; предприятия, въвеждащи нови технологии; приоритетни за икономиката отрасли; сектори с потенциал да създават заетост.” – сподели заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя добави още, че друг основен акцент в ОП РЧР ще е по-добрата връзка на инвестициите в обучения с потребности на бизнеса, които са съобразени с нуждите на бизнеса и инвестициите в чужди умения. А също и подкрепа за въвеждане на стратегии за развитие на човешките ресурси; новите форми за организация на труда; подкрепа за социална икономика, както и подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.

Николай Николов, председател на съвета на директорите на „Финтрейд файнанс” АД разказа за формите на финансиране на малки и средни преприятия, сред които Алтернативното финансиране като възможност за развитие на потенциала на българските предприемачи. Сред основните му предимства са улеснен достъп, ускорен процес, удобство и иновации, размера и периода на финансиране.
А Венислава Бояджиева, главен експерт отдел „Социално икономическо развитие на селските райони” в дирекция "Развитие на селските райони" (Министерство на земеделието) начерта възможностите за финансиране по Програма за Развитие на селските райони 2014-2020, касаещи бизнеса.

*b2b Media е медиен партньор на събитието.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...