Отговорният бизнес у нас с план за действие по Целите за устойчиво развитие на ООНСреща–дискусия за Глобалните цели на ООН под надслов „Бизнесът – сила за добро” се проведе за първи път у нас, само 5 месеца след приемането им на Срещата на върха в Ню Йорк.

Събитието беше със специалното участие на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, който представи своето виждане за включването на страната ни в работата по изпълнение на Целите.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира дискусията, за да заяви, че съзнава отговорността и възможността да докаже на обществото, че бизнесът има важна съзидателна роля и ще бъде проактивна страна в начертаването на пътя и постигането на Целите.

Днес ние представяме нашия Стратегически план пред държавния глава, пред другите заинтересовани страни в обществото за работа и постигане на Целите за устойчиво развитие. Защото искаме да получим съвет дали посрещаме очакванията към отговорния бизнес, дали нашите виждания ще са от полза за обществото. Защото искаме да мотивираме държавата, работодателските и профсъюзните организации, образователните и други обществени институции, неправителствения сектор, младежките организации да изработят и споделят своите планове, да работим и постигнем заедно същия синергизъм, който получаваме с колективните действия на Мрежата“, Огнян Траянов, председател на НС на БМГД на ООН.

Панелистите в дискусията, г-н Спирос Номикос, Солвей Соди АД, г-н Тим Курт, Аурубис България АД, доц. д-р Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и финанси, г-н Гари Левсли, КонтурГлобал Марица-изток, г-н Сашо Дончев, Овергаз Инк. АД и г-н Стефано Коста, Девня Цимент АД, обсъдиха целите, които отговорният бизнес е разпознал като актуални за България и около които е обединил усилията си за реализация.

Президентът г-н Плевнелиев  даде висока оценка и ясно изрази своята подкрепа за Стратегическия план на Българската мрежа:

Вие сте част от легитимния, смисления начин, по който да се изработи план за действие по стратегията ни за развитие. Трябват действия, отговорно изпълнение, да, трябва план, но трябва и реализация. Добрите, смислени идеи имат свойството да придобиват ефекта на доминото. Аз стоя зад вас. Аз съм един от вас“, Росен Плевнелиев, Президент на Република България.

Г-н Траянов, заедно с участниците в дискусията връчиха на Президента персонализиран екземпляр 01 от Стратегическия план 15+, като гаранция за неговото изпълнение.

Във втората част на събитието беше отбелязана и 5-тата годишнина от създаването на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Днес мрежата обединява 28 компании и организации, чиито членове вярват, че мисията на човека е да бъде полезен, свободният труд е творчество, само създавайки за другите, могат да създадат себе си, по този начин могат да бъдат пример за децата си.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.