За девета поредна година Аон България представя компаниите, отличени като най-добри работодатели през 2015 година според световно утвърдената си методология за измерване ангажираността на ...

Основателят на Асоциацията на българските баристи Йордан Дъбов и актьорите от ХаХаХа Импро презентираха емоцията от доброто кафе и майсторството в приготвянето и сервирането на кафе от ...

Отговорният бизнес споделя максимата, че качественото образование е ключът към стабилен икономически растеж и развитие на обществото и на практика подкрепя проекти с принос към тази ...