1465251Двадесет и петият Панаир на професионалната реализация в Американски университет в България ще събере над 60 организации, които предлагат стаж и работа на студентите. Това е нов рекорд за организаторите, които отбелязват увеличаващ се интерес на работодателите всяка година.

Панаирът на професионалната реализация ще се проведе в сряда, 4 април 2018, в студентски център „Америка за България“, университетски комплекс „Скаптопара“ на АУБ.

Водещите компании търсят кадри, които имат добра професионална и теоретична подготовка и това ги води в АУБ, който заема лидерски позиции по реализация на студентите и им предоставя освен българска и американска диплома. Методът за обучение в университета, liberal arts, е признат в световен мащаб. Чрез него студентът получава широка база от знания за обкръжаващия ни свят, който непрекъснато се променя. Те се съчетават с детайлно вникване в избраната дисциплина и много практически обучения.

Наемането на подходящи професионалисти може да бъде скъпо и да отнеме много време, а Панаирът дава възможност на работодателите да изградят контакти с успешната и силна общност на студентите от АУБ, да представят работодателските си марки и директно да интервюират качествени нови служители. Конкуренцията е висока за талантливи студенти от АУБ и компаниите са стимулирани да усетят на място до колко стратегиите им за привличане на таланти са успешни и конкурентоспособни. Около половината от представителите на работодателите, които се включват в това издание, са възпитаници на университета. Сред компаниите тази година са KPMG, Deloitte, Cargill, Sutherland, Mtel, Experian, Mondelez, MusalaSoft, Progress, Европейския патентен офис и много други компании от различни сфери.

За студентите от университета това е възможност да се запознаят с възможностите си за бъдеща професионална реализация, с фирмите и техните програми, като проверят и уменията си за представяне на интервю за работа. Стажовете за студенти са и тест за бъдещото им професионално ориентиране и възможност за създаване на полезни контакти в търсената кариера.

АУБ е първият университет в Югоизточна Европа, който предлага такова събитие за студентите си. Университетът заема водещи позиции в рейтинги по успех на възпитаниците с 99,8 % от завършилите студенти, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането. В допълнение, АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерство на образованието за седма поредна година.

Вижте още: