България подобрява навиците си на плащанеБизнесът все повече партнира с експерти по събиране на вземания.

Културата на плащане в европейските държави се подобрява – това показват данните от ежегодното проучване на EOS Груп за 2015 г. „Навици за плащане в Европа“.

Положителната тенденция е налице и в България, макар и все още страната да е в дъното на класацията по редовни плащания.

Българските бизнес клиенти са по-недисциплинирани дори от тези в Гърция и Русия, където сме свидетели на сериозни икономически кризи.

Гражданите, от своя страна, бавят или оставят неплатени общо 22% от фактурите си, докато през миналата година този дял е бил 26%.

Данните по сектори показват най-голямо подобрение в сферата на търговията – 23% просрочени и отписани вземания при 37% година по- рано, докато секторът на промишлеността единствен отчита влошаване – от 24% на 26% забавени и несъбрани вземания.

Топ 5 на проблемите за бизнеса, причинени от забавени плащания, са липса на ликвидност (40%), намалени печалби (38%), по-високи разходи за лихви (23%), възпрепятстването за създаване на нови работни места (22%) и намаляването на инвестициите на компаниите (21%).

„Като цяло компаниите, които се справят по-добре със събирането на дълговете си са тези, които управляват процеса и вземат превантивни мерки като предварително проучване на клиентите и на тяхната платежоспособност“ – твърди Райна Миткова, управител на ЕОС България.

Пълните резултати от проучването можете да намерите тук

Вижте още: