1520039От този месец Центърът за споделени бизнес услуги на Cargillв София (CargillBusinessServicesSofia) се разрасна до над 1000 служители, което го направи и един от най-големите такива в България и значително промени облика на дейностите на Cargillв страната. Общо над 1100 души работят в трите офиса на компанията у нас, чиито дейности са в сферата на споделените бизнес услуги, морски транспорт и търговията със зърно и маслодайни култури.


Компанията отпразнува този значителен успех в България със специално събитие за служителите на Центъра за споделени бизнес услуги в София, на което домакин бе Методи Георгиев – изпълнителен директор на CargillБългария и оперативен директор на Центъра.

Важен акцент по време на събитието бе обръщението на Ким Скансън – глобален директор на центровете за споделени услуги на Cargill: „Сърцето на центровете за споделени бизнес услуги на Cargillе екипът ни. Хората – всеки един от тях, са тези, които правят компанията ни това, което е.Казвам го често и е истина – няма по-добър момент да сме част от центровете за споделени бизнес услуги на Cargillот сегашния. В момента ние сме двигателят на една значима промяна за компанията. И достигането на 1000 служители в Центъра ни в София е важен празник, който съм много горда да отпразнувам съвместно с екипа.“,подчерта тя.

По време на събитието Методи Георгиев сподели:Cargillима над 150-годишна история и хората, заедно с техния опит, са в основата на успеха на компанията. Винаги съм споделял и изповядвал една от ключовите ценности на Cargill– „хората на първо място“. Днес тази ценност е и причината да сме тук и да празнуваме това изключително важно събитие за Центъра за споделени бизнес услуги в София. За някои компании достигането на капацитет от 1000 души е просто растеж. За нас е много повече – за нас е доказателство за успех.“ 

Златомир Ковачев – управител на офиса в София, занимаващ се с търговия на зърно и маслодайни култури, и Станислав Матеев – управител на офиса на компанията в гр. Варна, чиято дейност е координация на морски транспорт, също изразиха радост от постигането на този успех и поздравиха Центъра в София: „Като представител на най-старата структура на Cargill в България за мен разрастването ни от седем души в началото до над 1100 тази година е изключителен показател не само за ангажимента на компанията към бизнеса си в нашата страна, но най-вече за таланта на служителите ни в трите структури в България“, каза Златомир Ковачев.

„За мен е много вдъхновяващо, че сме реална част от постигането на целта ни, като глобална компания, да бъдем водещи на пазара в бизнес областите ни. Освен че сме сред най-големите търговци на агро продукти в България и от гр. Варна ръководим един от най-големите центрове за морски търговски транспорт в света, вече сме и водещ работодател в областта на споделените услуги. Поздравления на целия екип за постигане на тези успехи“, допълни от своя страна г-н Матеев.

Дейността на Cargill в България датира от 2006 г., когато бе създадена първата структура в София – CASC, оперираща в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. компанията отваря втори офис в гр. Варна, където екипът, занимаващ се морски транспорт, осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове. Центърът за споделени бизнес услуги на Cargill бе създаден през 2014 г. в София. В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Близкия изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София вече има над 1000 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Вижте още: