1471308На 26 април 2018г.Американският университет в България ще бъде домакин на събитие, дискутиращо основните теми на свободния пазар днес - Free Market RoadShow. В събитието ще се включат студенти от Американския университет в България, други университети, както и ученици от различни гимназии в страната. Организатор eфондация „Фридрих Науман“в партньорство с АУБ.

Учени и политически експерти от Европа ще водят дискусии за основните европейски ценности – правото на свободно движение и икономическата миграция, данъчните политика и частната собственост, личните свободи. При последните политически събития в Европа се наблюдава нарастване на популярността и парламентарното представителство на политически партии, които се застъпват за политиката на популизма, държавните регулации, национализирането на икономически сектори и финансирането на нереално екстравагантни разширения на съществуващите мрежи за сигурност. Форматът на събитието през 2018 ще адресира специално и участието на по-младото поколение в тези тенденции.

Free Market Road Show е пътуващ международен формат, който се случва за 11та поредна година през април и май и обикаля 40 града в Европа и Кавказ - от Скандинавия до Балканите, от Атлантическия океан до Черно море. В подготовката му са включени Австрийският икономически център в сътрудничество с над 100 водещи мозъчни тръстове и университети в Европа и Кавказ с международни партньори като Global Philanthropic Trust, „Американци за данъчната реформа“, Конкурентният институт за предприемачество, Световните асоциации на данъкоплатците, „Европейските студенти за свобода“ и Ф. Хайек Институт.  

Програмата на събитието може да видите тук.

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...