Българската мрежа на Глобалния договор на ООНБългарската мрежа на Глобалния договор на ООН отбелязва Световния ден на околната среда, 5 юни

Събитията за кампанията са две: публично виртуално събитие със заглавие “Дивото в клетка. На пазар за екзотичен любимец“ и национална информационна кампания сред 10 000 служители на компаниите-членове.

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Това е най-важният ден от календара на ООН, свързан с опазването на природата. Националното честване за България се инициира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД ООН).

Тазгодишната тема се фокусира върху бракониерство, незаконната търговия с трофеи от диви животни и нерегулираното рибарство. Тези човешки дейности най-често водят до застрашаване на множество животински и растителни видове. Кампанията цели да осведоми всеки един гражданин  за многобройните престъпления срещу природата и да прикани хората да променят навиците си, да намалят потреблението на незаконните продукти от диви животни, което да доведе до прекратяване на търговията с тях.

Членовете на БМГД вярват, че отделните действия на всеки човек имат значение. Това важи както за отговорното потребление на стоки и услуги, така и при избор на домашен любимец. Според нас е по-добре дивите животни да продължат да живеят в естествената си среда, отколкото да са обречени на зависимо съществуване в нечий дом.

Кампанията в България

БМГД планира две взаимно допълващи събития в тазгодишната инициатива. Първото е виртуална кампания във Фейсбук. Доразвивайки слогана за 2016 г. “Дивото зове за живот” (Give Wild Life), Мрежата създаде виртуално събитие със заглавието “Дивото в клетка. На пазар за екзотичен любимец“. На страницата му потребителите ще се запознаят с някои от най-застрашените от посегателствата на бракониерите местни видове, както и с най-търсения „подарък“ за малки деца – папагалите. Ще се посочат причините, поради които тези видове са на изчезване, както и начините за противодействие от всеки гражданин.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/977474255704717/

Втори елемент на кампанията е силната вътрешна комуникация сред над 10 000 служители в компаниите-членове на Мрежата. Специалните визуализационни и информационни материали, разработени от БМГД на ООН с експертната помощ на СНЦ “Зелени Балкани” и с подкрепата на Българската минно-геоложка камара ще повишат осведомеността за борбата с нелегалната търговия на диви животни.

Чрез тази инициатива БМГД на ООН цели да допринесе за намаляването на неволното подпомагане на нелегалната търговия с диви животни.  В подготовката на кампанията са спазени официалните насоки на Програмата на ООН за околната среда.

Повече информация за самата инициатива в световен мащаб е налична на http://www.wed2016.com

* b2b Media е медиен партньор на събитието.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...