ДЗИ предоставя възможност за дистанционно сключване на нови застрахователни полициКлиентите могат да се възползват от облекчена процедура при подновяване на изтичащи полици

С цел гарантиране на максимална сигурност и съблюдаване на необходимостта от ограничен физически контакт, ДЗИ предоставя на своите настоящи и потенциални клиенти възможност за дистанционно сключване и подновяване на застрахователни полици. Инициативата е част от усилията на компанията, символ на застраховането в България, да предоставя високо ниво на обслужване на своите клиенти с грижа за тяхното здраве в условията на извънредното положение, обявено на територията на България във връзка с разпространението на COVID-19.

Чрез онлайн платформата e.dzi.bg могат да се извършват редица операции от комфорта на дома, без да се налага посещение на офис. Чрез функционалността „Поискай оферта“ клиентите могат да заявят желанието си за застраховане, а след потвърждение – да получат копие от застрахователните документи по имейл. Плащането на застрахователната премия също се извършва дистанционно. Последната стъпка е получаването и подписването на застрахователните документи в посочен от клиента ден и час. От дигиталния процес могат да се възползват физически лица при сключване на нови застрахователни полици по продуктите Комфорт за дома и Каско+.

Настоящите клиенти на компанията могат да подновят изтичащи застрахователни полици, като се възползват от предвидената онлайн процедура. Услугата „Подновяване на полици“ е активна за всички продукти, предлагани от ДЗИ Общо застраховане, като изключение прави единствено задължителната Гражданска отговорност на МПС. Дистанционното подновяване е предназначено както за физически, така и за юридически лица, като процедурата е максимално облекчена. След предоставяне на номер на полица и ЕГН за допълнителна верификация, данните от старата полица се използват при създаване на новата. Клиентът потвърждава чрез имейл верността на параметрите и след заплащане на премията онлайн през e.dzi.bg покритието влиза в сила. Тъй като множеството клиенти не разполагат с електронен подпис, а подписът е задължителен съгласно действащото законодателство, в рамките на 3 месеца от датата на сключване, в удобен за него ден и час клиентът трябва да посети офис на ДЗИ, за да парафира застрахователния договор и да получи документите в оригинал.

Като дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар, основната ни цел в настоящата предизвикателна ситуация е да оказваме подкрепа на нашите клиенти, предоставяйки алтернативни способи за достъп до застрахователните ни продукти. Насочили сме усилията си именно в посока иновативни решения и дигитализиране на процесите, не само за да намалим необходимостта от физическо посещение на офис, а за да осигурим максимално удобство за клиентите си в близките месеци.“, сподели Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Вижте още: