Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) представи по-рано днес в БТА последния си доклад, касаещ перспективите пред малките областни центрове в България. Темата е изключително актуална, с оглед на предстоящата битка по време на местните избори. Докладът разглежда състоянието на Смолян, Ловеч, Кърджали, Кюстендил, Разград, Монтана, Търговище и Силистра в 6 раздела - Икономическа активност и инвестиции, Демография, Пазар на труда, Инфраструктура, Туризъм и Финансово състояние и данъчна политика.

Макар всички да изостават от средните за страната нива на БВП на глава на населението, в последните 10 години Смолян, Търговище, Разград и Монтана се справят значително по-добре от Ловеч, Кюстендил или Силистра. Кърджали пък се радва на завидна миграция към града и по този начин поддържа най-добрите демографски показатели.

Задлъжнялостта е проблем във всички общини, но най-трудно погасява своите задължения Кърджали, докато Смолян пък е рекордьор по дългове изобщо. Единствено в Разград заплатите са над средните за България нива и по този показател е абсолютен лидер сред малките центрове.

Като препоръки към отделните общини експертите на ЕКИП споделиха, че Ловеч и Силистра се нуждаят от по-амбициозна политика за стимулиране на икономиката, докато Смолян значително изостава в качеството на инфраструктурата. Макар, заедно с Монтана, да усвояват в пъти повече евросредства от останалите, това не е довело до по-качествена инфраструктура в родопския град. Задлъжнялостта, в комбинация с тежкото демографско положение, пък е предпоставка за потенциални бъдещи проблеми.

„Общините като цяло трябва да се стремят към данъчна децентрализация и данъчна автономност от държавата. Само така ще могат по най-добрия начин да се възползват от специфичните дадености на всеки край и конкурирайки се помежду си, да подобряват икономическите си показатели“ заяви Георги Вулджев от ЕКИП.

Стоян Панчев допълни, че Пловдив, с местната икономическа зона "Тракия", е примерът за следване от гледна точка на проактивна политика по привличане на инвестиции и световни индустриални лидери.

Докладът предстои да бъде разпратен към основните кандидати за кметове и общински съветници по места, за да послужи като експертен поглед върху перспективите на тези общини през следващия мандат на местната власт.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...