1468733След проведен конкурс за ПР обслужване, екипът на  c (Interimage) поема комуникациите с външни публики на Cargill Business Services в София, част от Cargill България – лидер в сектора на споделените бизнес услуги с добавена стойност (shared business services).

Екипът на агенцията ще работи в тясно сътрудничество с вътрешния  комуникационен екип и отдел „Човешки ресурси“ с цел повишаване разпознаваемостта на компанията и сферата ѝ на дейност, както и стабилно изграждане на Cargill като символ на отговорна работодателска марка у нас. На разположение в проекта са старши ПР мениджър, дигитален стратег и дизайнерско звено.

Агенцията е разработила интензивен план за работа за първите месеци, за да осигури силно първоначално представяне на клиента си в публичното пространство. Фокусът на дейностите в програмата е обърнат към млади експерти в сферата на счетоводството, финансите, логистиката и доставките. Екипът на Interimage ще подпомага и вътрешните комуникации в компанията.   

„Задачата ни е предизвикателна и много интересна. Клиентът ни е един от малкото представители на специфичен сектор от модерния бизнес у нас – една компания с много звена по света. Имат голям брой служители, които трябва да обединим на емоционално ниво, за да са една общност. Вярваме, че опитът ни в инженерингови компании, с медиите и с големите екипи при други клиенти ще ни е от полза в работата с талантите на Cargill България“, споделя Катя Димитрова, Изпълнителен директор на Interimage. 

„Interimage е първата ПР агенция, с която ще работим съвместно по изграждане на стратегическите комуникационни цели на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София. Вярваме, че партньорството ни ще допринесе не само за добрата разпознаваемост на дейността на Cargill в България, но и за още по-доброто позициониране на Центъра като предпочитан работодател за млади професионалисти в сферата на финансите, човешките ресурси, доставките и транспорта и логистиката“, смята Методи Георгиев, Center Operations Lead на Cargill Business Services в София. 

Вижте още: