1115430 Всеки от нас, който някога в живота си е кандидатствал за работа, е бил питан разнообразни въпроси и повечето са били съвсем основателни.  Но част от питанията изглеждат безцелни или просто «заучени» и не носят никаква полза за нито една от двете страни.  Да ги наречем направо — загуба на време.


Ето някои от “излишните” въпроси:

"Какво мислите за настоящия си работодател?"

Няма смисъл в такова питане, тъй като отговорът в повечето случаи ще е пълна лъжа. А и този въпрос е нечестен – поставя кандидата в дискомфортна позиция и той би могъл да каже нещо, което ще се използва после срещу него.

"Как решавате конфликтни ситуации?"

Този въпрос обхваща една наистина общирна тема. По-добре питащият да е по-конкретен и да поиска по-смислена информация от кандидата. Така например, би могъл да се поинтересува как би постъпил при един хипотетичен сценарий и да изчака разсъжденията по конкретно поставения въпрос.

"Какво ненавиждате в досегашната си работа?"

Безсмислено питане – наемащият търси слабото място и очевидно не желае успеха на съответния кандидат По-полезно би било, ако зададе въпрос, свързан с позитивите от работата и по този начин успее да извади силните страни на човека отсреща.

Като цяло компаниите търсещи работна ръка би трябвало да поставят по-задълбочени въпроси по време на интервю, ако наистина искат да намерят най-подходящите кандидати за дадена позиция.

Вижте още: