Некст КонсулКонсултантската компания придобива и мажоритарен дял в ЕсПро ООД.

Българската компания Некст Консулт ООД (Next Consult), специализирана в услуги по управленско консултиране, обяви партньорството си с един от водещите световни производители на бизнес системи – SAP SE.

Некст Консулт придобива статут на VAR (value added reseller - риселър с добавена стойност) на SAP за България.

Партньорството ще позволи на Next Consult да обхване „последната миля“ в дейностите по подобряване на бизнес процесите в потребителските организации.

„Доскоро ние не функционирахме като директен внедрител на бизнес системи, а само като специалисти-консултанти в областта на бизнес процесите“, разясни Орлин Дочев, управляващ партньор в Next Consult. „В рамките на нашите проекти по управленско консултиране обаче неизменно се стига до решението, че потребителската организация има нужда да въведе автоматизирана система за управление на бизнеса“. В тази фаза компаниите следва да изберат най-подходящата за себе си бизнес платформа и доставчик за нея.

Некст Консул  „На този етап възниква риск подобрението на процесите, за което са работили нашите консултанти съвместно с екипите на потребителските организации, да се окаже подкопано заради намесата на трети страни“ обясни Петър Миленков, партньор „Бизнес развитие“ в Next Consult и настоящ управител на ЕсПро. „Това наложи решението да потърсим начин да предложим на потребителските организации и системи за автоматизиране на бизнес дейностите им“.

В подкрепа на партньорството си със SAP Next Consult обяви и придобиването на мажоритарен дял в българската консултантска компания ЕсПро ООД (sPro) - фирма с фокус върху внедряването на ERP системи и партньор на SAP от 2008 г. с отлично развит внедрителски екип. ЕсПро ООД е ключов партньор в разработката и локализацията за България на SAP Best Practices Baseline.

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...