Двете компании ще предлагат оптимално потребителско изживяване в реално време на клиентите си чрез внедряване на облачната платформа Salesforce в бизнес и маркетинг процесите им

Publicis Groupe, водеща  маркетинг и комуникационна група в страната и глобален лидер в маркетинга, комуникациите и дигиталната трансформация, и Next Consult, компания за бизнес и управленско консултиране, ИТ решения, и златен партньор и внедрител на Salesforce за България, започват предлагане на съвместна услуга. Двете компании ще съчетаят широкото познание и опита в маркетинг и бранд комуникациите с експертиза в бизнес консултирането. Новият и подобрен модел за дигитален маркетинг ще предоставя на клиентите решения за създаване на най-доброто потребителско изживяване. Чрез инвестиране в инструменти и експертиза, които подобряват бизнес и маркетинг процесите чрез облачни услуги за връзка с потребителите в реално време в платформата Salesforce, моделът ще води до реални резултати за бизнеса на клиентите на тези услуги.

Publicis Groupe, в международен план, е платинен партньор на Salesforce, облачна платформа номер 1 в света за управление на взаимоотношенията с клиенти. От своя страна, Publicis Groupe България и Next Consult представят локалното изражение на възможностите на облачната платформа.

 „Партньорството ни с Next Consult надгражда портфейла от услуги на Publicis Groupe България с бизнес консултиране и по-богат набор от технологични решения. Това ще доведе до по-силен стратегически продукт за нас и по-бързи и осезаеми резултати за клиентите. Чрез специализирането ни в създаване на потребителско изживяване,  използвайки най-добрата в света облачна платформа за целта – Salesforce, ще можем да развиваме бизнеса на клиентите и да сме пазарен лидер.“ – коментира Николай Неделчев, изпълнителен директор на Publicis Groupe България.

Потребителското изживяване е водещ фактор за компаниите, които искат да се отличават на пазара, да привличат нови клиенти и да изграждат лоялност сред потребителите в дигиталната ера. Заедно, Publicis Groupe България и Next Consult ще определят и предлагат най-доброто потребителско изживяване на компаниите, като им помогнат да изградят нужната технологична инфраструктура, за да го доставят, чрез инструменти за персонализирана комуникация като Salesforce Marketing Cloud и чрез правилното маркетинг планиране в реално време. 

„Next Consult от 10 години помага на организациите да бъдат по-успешни, като въвежда най-добрите световни бизнес практики и инструменти. Клиентите ни все по-често се нуждаят от здравословна конкуренция чрез дигитални похвати. Дигиталната трансформация не е просто автоматизиране на процесите на дадена компания, а преосмислянето и преобразуването на нейния бизнес модел в съвременната онлайн среда. Това неизбежно води до поставяне на потребителя в центъра на организацията, като всички вътрешни процеси се синхронизират с него. Само и единствено тогава може да работим за подобряване на клиентското изживяване и това да бъде стратегически приоритет и предимство, в условията на засилена конкурентна среда.“ – коментира Орлин Дочев, управляващ партньор на Next Consult.

Индустриите, които биха имали най-голяма полза от услугата, са компании от сектори като електронната търговия, търговия на дребно, финанси (банки и компании за бързи кредити), застраховане, телекомуникации, професионални услуги, недвижимо имущество (инвеститори и строители), фармация, комунални услуги и други.

Вижте още: