1374678В КСО проектите най-често срещаната грешка е да „играем на сигурно“ и да подкрепяме „модерни“ или „обществено угодни“ инициативи. Това е краткосрочен и повъхностен подход и не само КСО експертите го разпознават, коментира д-р Марина Стефанова в специално интервю за b2b Media по повод на инициативата CSR AdviceBox. Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в бизнеса. Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката и са насочени към представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите. Поредицата ще бъде излъчена в рамките на 10 месеца и ще бъде достъпна на английски и български език.

Д-р Марина Стефанова e директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Тя е магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge University. От 2007 г. e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН. От 2008 г. е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в Работна група 13 към МТСП, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”. Проектът, върху който активно работи в момента е CSR AdviceBox.


Марина, откъде се инспирира за подобна полезна инициатива и колко труд и усилия ти коства тя?

Истината е, че отдавна планирам да направя специализирано предаване, което да популяризира и представя всички гледни точки по темата за корпоративната социална отговорност. Идеята за безплатен онлайн формат, обаче, се оформи съвсем скоро – преди месец и половина. Младите хора не признават традиционните средства за информиране и обучение. Те живеят в Интернет и за мен единствено този формат има устойчивост и бъдеще.
Трудът е много, но вдъхновението ми помага да не обръщам внимание и да запазя концентрация. Усилия полагам единствено в популяризирането на идеята. Аз имам нужда да споделям наученото през годините. Така мога да бъде полезна на повече колеги, да обменяме идеи и практики, да пренесем диалога и онлайн, в международна среда.

Разкажи ни за проекта в повече детайли.

Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox дава актуална, ключова и синтезирана информация в областта на устойчивостта и подготвя за предизвикателствата при управление на корпоративната социална отговорност в бизнеса. Тя е насочена към представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.

Кои са новите моменти, когато говорим за КСО проекти и тяхното отчитане?

В последните години все повече компании задълбочават своите познания за средата, в която работят. Не пазара, а общностите. И по-активните от тях успяват да намерят умни и устойчиви решения за обществените предизвикателства и опазването на околната среда. Относно отчитането – тук имаме много добри

Кои са най-често допусканите грешки?

В КСО проектите най-често срещаната грешка е да „играем на сигурно“ и да подкрепяме „модерни“ или „обществено угодни“ инициативи. Това е краткосрочен и повъхностен подход и не само КСО експертите го разпознават. Отношенията между заинтересованите страни и компанията в такива случаи се превръщат в пазарене, в което никой не печели в дългосрочен план. А инвестициите са пропилени.

В отчитането най-често сме свидетели на приказки за пораснали. Голяма част от отчетите разказват за успешни инициативи и показват „усмихнати“ хора. Това също изглежда изкуствено. Отчетът трябва да показва реално постигнатите резултати и да задава постижими цели. Разбира се, че не всичко е розово и в това няма нищо лошо.

Какви теми предвиждаш в сериите?

Двадесетте серии съдържат отговори на ключови въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени теми, основни области, управление на процесите, оценка, отчитане, други). В момента има кампания за гласуване за избор на ТОП 20 теми, които вълнуват експертите. Онези от тях, които получат най-многогласове, ще бъдат включени в пилотния сезон на предаването.

Издай ни някои от съветите си?

Първият ми съвет към всяка компания е да бъде честна със своите заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици, партньори. Ясните очаквания, конкретните действия и прозрачните процеси за проследяване на резултатите може да не са толкова атрактивни, колкото поредния „предизборен балон“, но изграждат най-важния ресурс за бизнеса – доверието.

Всъщност защо тези серии са толкова важни за бизнеса?

Защото наистина няма време. Не сериите, тематиката е важна за бизнеса. Както казва Гари Хамел, „в бъдеще конкуренцията няма да се случва между продуктите и услугите, а между бизнес моделите на компаниите“. Днес водещите световни бизнес лидери преосмислят своите модели, за да отговорят на нуждите на съвременния потребител и да запазят своите конкурентни предимства в новото – глобално, светкавично обменящо си информация и изискващо съпричастност/съучастие общество. Така че тази дискусия е реална и ако решим да не участваме в нея, то отново ще бъдем на дъното на глобалната верига за доставки.

Вижте още: