София Тех Парк"В България има огромен брой талантливи и образовани хора, които могат да са двигател за иновациите" споделя Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД.

"Убедена съм, че този потенциал може да бъде реализиран чрез прилагането на изключително успешния корейски иновационен модел“.

На 24.02.2016 г. от 15:00 до 16:30 ч. в Института за икономически изследвания към БАН на ул. „Аксаков“ № 3 ще се проведе семинар във връзка с участието на „София тех парк“ АД в програмата на корейското правителство за споделяне и обмяна на знания и опит KSP (Knowledge Sharing Program).

По време на семинара ще бъдат разгледани финалните резултати по проекта.

Проф. Тайонг Шин от Института за политики в областта на науката и технологиите на Република Корея (STEPI), г-жа Анна-Мари Виламовска, секретар на президента по здравеопазване и иновации и г-н Тодор Младенов, директор на Дирекция „Иновации и проекти“ в „София Тех Парк“ АД, ще представят резултатите от работата си по проекта и финалния доклад, който са изготвили в рамките на проекта.

В рамките на програмата за споделяне и обмяна на знания и опит, “София тех парк“ АД получи експертни консултации във връзка с изграждането на капацитет за управление и  създаване на средносрочен план за развитие на научно-технологичния парк в гр. София. Успешното сътрудничество с корейските експерти беше от изключително значение, тъй като ще допринесе за осигуряването на устойчивостта на научно-технологичния парк в бъдеще.

Вижте още: