Стартира кампанията по честването на  10 години Етичен кодекс на пиар специалистите в БългарияКомисията по етика към Българско дружество за връзки с обществеността организира серия от инициативи по повод годишнината, съвместно с всички професионални организации в бранша и катедрите по комуникации към ВУЗ-овете в София и страната

Тази година се навършват 10 години от подписването и приемането на Етичния кодекс на пиар специалистите в България от професионалните организации в сферата на публичните комуникации. По този повод Комисията по професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) инициира кампания за популяризирането на Кодекса със серия от информационни, образователни и работни инициативи. Днес от 16:00 ч. ще се състои първата от тях – семинар с дискусионна част в департамент „Масови комуникации“ към Нов Български Университет.

На 7 юли – денят на подписването на Кодекса, Комисията по професионална етика планира отново да събере всички професионални организации, изготвили и приели документа, за да отбележат годишната и да обсъдят как може да се подобри професионалната среда посредством саморегулация, обмен на добри практики, прилагане на иновативни подходи за комуникация и повече съвместни инициативи.

В съзвучие с планираните активности, Комисията отправи апел към всички специалисти по публични комуникации да подпишат персонално Декларацията към Етичния кодекс като по този начин съдействат за популяризирането, прилагането и спазването на етичните принципи и ценностите на професията сред обществеността у нас. Всички професионалисти, подписали декларацията, ще бъдат включени в единния публичен регистър на професионалистите, подписали Етичния кодекс на пиар специалистите в България, който понастоящем е публикуван на сайта на БДВО.

Освен разпространението, популяризирането на Етичния кодекс и ролята му за утвърждаването на престижа на пиар професията у нас, основни цели на стартиралата кампания са попълването на Публичния регистър и изготвянето на допълнителен документ, който да конкретизира и онагледява Кодекса под формата на „бяла книга за публични комуникации в България“. Идеята на Комисията е с помощта на доказани практици и академици да създаде сборник на добрите практики, които могат да служат на всички професионалисти и да бъдат еталон за положителното развитие на професията.

За насърчаването на професионализма и етиката в комуникациите Комисията по професионална етика учреди и специална награда, която ще бъде връчена за първи път в рамките на тазгодишното, петнадесето по ред, издание на конкурса  „PR Приз“, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността.

Всички инициативи по честването на Кодекса ще можете да следите ТУК, календарът предстои да се актуализира в хода на кампанията.

Вижте още: