Свободни вътре  – затворниците на училище по прошкаСъздателят на проекта и на метода My Life Design ще направи своето първо обучение в България през февруари

 На 10 януари в затвора в Болате – Милано, стартира проектът „Свободни вътре“, в който участват 180 от излежаващите присъди, обвинени в престъпления срещу личността. 90 от тях ще вземат участие в специално обучение, останалата част ще бъдат в групата за контрол, което ще позволи на учените от Università Cattolica - Milano, партньор на инициативата, да тестват ефикасността. Новината бе обявена в миланското издание на авторитетния вестник CORRIERE DELLA SERA. 

Обучението обхваща 240 часа, разпределени на седмични срещи в продължение на десет месеца. То се провежда от двама сертифицирани обучители по метода My Life Design и от създателя му Даниел Лумера. Той е основател на италианската Асоциация My Life Design, както и на испанската  My Life Design Foundation – партньори в реализирането на проекта, които работят в училища и лечебни заведения за разпространението и развитието на социалното съзнание.

Основополагаща концепция на метода е идеята за прошка - в светски и универсален контекст.

Да се прости не означава да се забрави или извини– споделя Лумера пред автора на статията Марианна Локатели – означава да се промени подходът към фактите и хората, за да се постигне освобождаване от страданието, за осмисляне на личното съществуване. От тази гледна точка – затворническият живот е сходен с монашеския, превръща се във възможност за опознаване на себе си, в разбиране и преодоляване на механизмите (често изкривени), от които се заражда насилието.“

По този начин затворниците, които са стимулирани в развиването на функционални социални характеристики, като благодарност, емпатия, състрадание и алтруизъм, получават една по-осъзната визия за себе си и за извършеното престъпление.

Според Даниел Лумера е погрешно вписването на прошката предимно в контекста на юдео-християнската култура, докато всъщност тя е един голям дар за човечеството. Той я определя като  умение, което всеки от нас притежава за постигане и възстановяване на състоянието на единство. „Всеки може да практикува прошката – атеист или дълбоко вярващ, независимо от религията, която изповядва. Съществуват стотици, бих казал хиляди свидетелства на хора, които срещнах през тези години на обучение“ – убеден е Лумера.

Създател на метода My Life Design®, Даниел Лумера е автор на книгата "Лечението на Прошката, нов път към щастието" и на "Методът на 7-те стъпки на прошка". Председател е на Международната школа за прошка (ISF) - проект за обучение, изцяло посветен на разпространението на нова идея и опит за прошка, за трансформация на индивидите, взаимоотношенията, обществото и за разрешаването на конфликти между държави, народи, етнически групи и религии.

През 2018 г. Международният Ден на прошката получава за втора поредна година медал на Президента на Италия. В третото провеждане на събитието (Tara Gandhi Bhattacharjee) внучката на Махатма Ганди (и вицепрезидент на Kasturba Gandhi National Memorial Trust) е удостоена със званието Посланик на прошката. Поставя се началото на  сътрудничество, основано на ценностите на мира, интеграцията и осъзнаването,  с цел да се утвърди прошката като незаменим инструмент за трансформиране на индивидуални, колективни и социални отношения.

На 28 февруари Даниел Лумера ще проведе своя първи семинар в България - “Лечението на прошката”. Международно признат лектор, писател, доцент, Лумера ще представи моделa на 5-те интелигентности, както и нови методологии и стратегии за  управление на стреса и конфликтите. В програмата е включена практическа лаборатория за усвояване на техники за справяне с тежки заболявания и с траур чрез 5-те интелигентности, както и анализ на новите методологии и стратегии за изграждане на съзнателна връзка с болестта и значението на този процес. 

Семинарът е насочен към психолози, лекари, терапевти, работещи с хора със зависимости, терминално болни или при преодоляване на траур, социални работници в специализирани заведения за лишаване от свобода, медицински лица, преподаватели и студенти.


Свободни вътре  – затворниците на училище по прошка 

 

Повече информация за събитието и лектора може да бъде открита на официалния сайт. Билетите вече са в продажба - http://bit.ly/Daniel-Lumera-Bulgaria-registration

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...