От 25 април до 26 май 2016 г. включително ще е активна онлайн апликационната форма за подаване на кандидатурите в националния конкурс „Най-зелените компании в България ...

„Стратегическата цел на първия научно-технологичен парк у нас е да осигури интегрирана екосистема за взаимодействие между бизнеса и научните среди, така че добрите и иновативни идеи да достигат пазарна ...