Проектът е осъществен в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен ...

Тази година в над 30 града в целия свят ще се проведе Поход за свободата - глобално събитие на А21, с което хиляди хора ще кажат НЕ! на съвременното робство - трафика на ...