Meta представя Llama 3 като „най-интелигентният AI асистент, който може да се използва свободно“

Софтуерният гигант Meta обяви, че неговият изкуствен интелект Llama 3 ще бъде интегриран в помощни функции в приложенията Facebook, Instagram и WhatsApp. В същото време изпълнителният директор на компанията, Марк Зукърбърг, го нарече „най-интелигентният AI асистент, който може да се използва свободно“.

Истината е, че най-мощната версия на AI модела с приблизително 400 милиарда параметри все още не е пусната, но софтуерът категорично възнамерява да се конкурира с пазарни лидери като ChatGPT.


Meta, заедно с водещите разработчици на ИИ – Google, OpenAI и стартиращи фирми като Anthropic, Cohere и френския Mistral, създават нови езикови модели на AI и се надяват да убедят клиентите, че разполагат с най-умните, най-удобните или най-ефективните чатботове. Езиковите им модели се обучават върху огромни масиви от данни, които им помагат да предскажат най-правдоподобната следваща дума в изречение, като по-новите версии обикновено са по-умни и по-способни от своите предшественици.

Нова технология, която невинаги може да върне отговора, който очакваме

Meta посочва, че това е една нова технология и може невинаги да върне отговора, който очакваме и който не е еднакъв за всички генеративни AI системи. Компанията заявява, че непрекъснато работи за подобряване на тези функции.

В годината, след като ChatGPT предизвика еуфория в AI технологиите, които генерират подобни на човешките текстове, изображения, код и звук, технологичната индустрия и академичните среди представиха около 149 големи AI системи, обучени на масивни набори от данни. Това е над два пъти повече спрямо година по-рано, според проучване на Станфордския университет.

„Те обаче може в крайна сметка да достигнат лимит, поне що се отнася до данните“, посочва Нестор Маслей от Станфордския институт за изкуствен интелект, ориентиран към човека.

„Мисля, че е ясно, че ако мащабирате моделите върху повече данни, те могат да станат все по-добри“, казва той. „Но в същото време тези системи вече са обучени на проценти от всички данни, които някога са съществували в Интернет“.

Повече данни, придобити и погълнати на цена, която само технологичните гиганти могат да си позволят (и все по-често обект на спорове и съдебни дела за авторски права), изглежда ще продължат да водят до подобрения. Но все пак, според специалистите в областта, AI асистентите все още не могат да планират добре, „халюцинират“ и правят грешки в разсъжденията.

Достигането до AI системи, които могат да изпълняват когнитивни задачи от по-високо ниво и разумни разсъждения, при които хората все още са отлични, може да изисква преминаване отвъд изграждането на все по-големи модели. А за потопа от бизнеси, които се опитват да възприемат генеративен AI, това кой модел ще изберат зависи от няколко фактора, включително цената.

Задвижван от AI асистент

Езиковите модели са използвани за захранване на чатботове за обслужване на клиенти, писане на отчети и финансови прозрения и обобщаване на дълги документи.

„Виждате компании, които изглеждат подходящи, тестват всеки от различните модели за това, което се опитват да направят, намирайки някои, които са по-добри в някои области, отколкото в други“, казва Тод Лор, лидер в технологичното консултиране в KPMG.

За разлика от други разработчици на модели, продаващи своите AI услуги на различни фирми, Meta до голяма степен проектира своите AI продукти за потребителите – тези, които използват социалните мрежи, подхранвани от реклами.

Джоел Пино, вицепрезидент на Meta по изследванията на AI, каза на събитие в Лондон миналата седмица, че целта на компанията е да превърне с течение на времето задвижвания от Llama 3 AI в „най-полезния помощник в света“.

„В много отношения моделите, които имаме днес, ще бъдат като детска игра в сравнение с моделите, които идват след пет години“, каза още тя.

За разлика от водещите патентовани системи от Google и OpenAI, Meta досега се застъпваше за по-отворен подход, като публично пускаше ключови компоненти на своите AI системи, за да могат да ги използват и други. Това обаче е социален въпрос, свързан с това какво искаме от тези модели и как да продължим да развиваме даден модел все повече, но и да го приобщим правилно.

Вижте още: